Kết quả xổ Số Quảng Bình

Miền bắc

mega645-530.jpg 18.5
power655-7364.jpg 30,0 3,2
ad top

Sớ đầu đuôi Miền bắc

Thứ 6
07-01-2022
Hải Phòng
14 - 31 - 60 - 02
Hải Phòng
57
Thứ 5
06-01-2022
Hà Nội
95 - 72 - 77 - 30
Hà Nội
37
Thứ 4
05-01-2022
Bắc Ninh
50 - 56 - 28 - 84
Bắc Ninh
19
Thứ 3
04-01-2022
Quảng Ninh
99 - 73 - 25 - 64
Quảng Ninh
30
Thứ 2
03-01-2022
Hà Nội
27 - 74 - 34 - 72
Hà Nội
61
Chủ nhật
02-01-2022
Thái Bình
16 - 07 - 41 - 57
Thái Bình
94
Thứ 7
01-01-2022
Nam Định
10 - 56 - 62 - 07
Nam Định
76
Thứ 6
31-12-2021
Hải Phòng
00 - 37 - 75 - 30
Hải Phòng
47
Thứ 5
30-12-2021
Hà Nội
45 - 02 - 57 - 35
Hà Nội
33
Thứ 4
29-12-2021
Bắc Ninh
23 - 94 - 14 - 12
Bắc Ninh
77
Thứ 3
28-12-2021
Quảng Ninh
05 - 64 - 74 - 26
Quảng Ninh
03
Thứ 2
27-12-2021
Hà Nội
49 - 82 - 85 - 36
Hà Nội
03
Chủ nhật
26-12-2021
Thái Bình
46 - 14 - 03 - 94
Thái Bình
04
Thứ 7
25-12-2021
Nam Định
43 - 32 - 68 - 89
Nam Định
24
Thứ 6
24-12-2021
Hải Phòng
71 - 33 - 15 - 37
Hải Phòng
23
Thứ 5
23-12-2021
Hà Nội
05 - 63 - 34 - 77
Hà Nội
08
Thứ 4
22-12-2021
Bắc Ninh
02 - 28 - 73 - 64
Bắc Ninh
78
Thứ 3
21-12-2021
Quảng Ninh
56 - 80 - 36 - 44
Quảng Ninh
83
Thứ 2
20-12-2021
Hà Nội
90 - 70 - 31 - 27
Hà Nội
71
Chủ nhật
19-12-2021
Thái Bình
89 - 04 - 63 - 87
Thái Bình
73
Thứ 7
18-12-2021
Nam Định
05 - 91 - 34 - 48
Nam Định
30
Thứ 6
17-12-2021
Hải Phòng
44 - 99 - 39 - 43
Hải Phòng
57
Thứ 5
16-12-2021
Hà Nội
29 - 11 - 67 - 26
Hà Nội
32
Thứ 4
15-12-2021
Bắc Ninh
53 - 32 - 45 - 27
Bắc Ninh
09
Thứ 3
14-12-2021
Quảng Ninh
06 - 65 - 09 - 85
Quảng Ninh
00
Thứ 2
13-12-2021
Hà Nội
53 - 16 - 32 - 54
Hà Nội
12
Chủ nhật
12-12-2021
Thái Bình
70 - 21 - 81 - 76
Thái Bình
55
Thứ 7
11-12-2021
Nam Định
59 - 03 - 29 - 57
Nam Định
25
Thứ 6
10-12-2021
Hải Phòng
32 - 24 - 81 - 06
Hải Phòng
06
Thứ 5
09-12-2021
Hà Nội
24 - 12 - 49 - 33
Hà Nội
46
Thứ 4
08-12-2021
Bắc Ninh
62 - 64 - 80 - 17
Bắc Ninh
15
Thứ 3
07-12-2021
Quảng Ninh
33 - 00 - 54 - 59
Quảng Ninh
31
Thứ 2
06-12-2021
Hà Nội
72 - 76 - 83 - 26
Hà Nội
84
Chủ nhật
05-12-2021
Thái Bình
85 - 65 - 94 - 18
Thái Bình
29
Thứ 7
04-12-2021
Nam Định
33 - 76 - 97 - 73
Nam Định
47
Thứ 6
03-12-2021
Hải Phòng
12 - 03 - 42 - 45
Hải Phòng
07
Thứ 5
02-12-2021
Hà Nội
00 - 25 - 56 - 21
Hà Nội
87
Thứ 4
01-12-2021
Bắc Ninh
76 - 77 - 99 - 41
Bắc Ninh
12
Thứ 3
30-11-2021
Quảng Ninh
60 - 76 - 85 - 41
Quảng Ninh
38
Thứ 2
29-11-2021
Hà Nội
64 - 21 - 63 - 73
Hà Nội
87
Chủ nhật
28-11-2021
Thái Bình
00 - 40 - 82 - 69
Thái Bình
88
Thứ 7
27-11-2021
Nam Định
36 - 27 - 73 - 18
Nam Định
24
Thứ 6
26-11-2021
Hải Phòng
29 - 72 - 64 - 60
Hải Phòng
10
Thứ 5
25-11-2021
Hà Nội
52 - 59 - 36 - 55
Hà Nội
13
Thứ 4
24-11-2021
Bắc Ninh
79 - 70 - 40 - 74
Bắc Ninh
56
Thứ 3
23-11-2021
Quảng Ninh
80 - 39 - 31 - 54
Quảng Ninh
80
Thứ 2
22-11-2021
Hà Nội
38 - 80 - 33 - 47
Hà Nội
93
Chủ nhật
21-11-2021
Thái Bình
15 - 64 - 68 - 10
Thái Bình
79
Thứ 7
20-11-2021
Nam Định
15 - 66 - 18 - 71
Nam Định
44
Thứ 6
19-11-2021
Hải Phòng
03 - 82 - 30 - 28
Hải Phòng
12
Thứ 5
18-11-2021
Hà Nội
40 - 73 - 53 - 30
Hà Nội
60
Thứ 4
17-11-2021
Bắc Ninh
87 - 23 - 66 - 46
Bắc Ninh
42
Thứ 3
16-11-2021
Quảng Ninh
46 - 83 - 68 - 30
Quảng Ninh
05
Thứ 2
15-11-2021
Hà Nội
97 - 34 - 27 - 94
Hà Nội
26
Chủ nhật
14-11-2021
Thái Bình
14 - 16 - 23 - 01
Thái Bình
40
Thứ 7
13-11-2021
Nam Định
20 - 70 - 60 - 83
Nam Định
30
Thứ 6
12-11-2021
Hải Phòng
49 - 72 - 93 - 12
Hải Phòng
11
Thứ 5
11-11-2021
Hà Nội
93 - 04 - 00 - 12
Hà Nội
22
Thứ 4
10-11-2021
Bắc Ninh
71 - 60 - 53 - 76
Bắc Ninh
95
Thứ 3
09-11-2021
Quảng Ninh
80 - 62 - 37 - 32
Quảng Ninh
52
Thứ 2
08-11-2021
Hà Nội
38 - 60 - 90 - 99
Hà Nội
72
Chủ nhật
07-11-2021
Thái Bình
76 - 65 - 11 - 75
Thái Bình
86
Thứ 7
06-11-2021
Nam Định
61 - 89 - 03 - 29
Nam Định
21
Thứ 6
05-11-2021
Hải Phòng
38 - 02 - 90 - 85
Hải Phòng
52
Thứ 5
04-11-2021
Hà Nội
41 - 45 - 71 - 57
Hà Nội
48
Thứ 4
03-11-2021
Bắc Ninh
91 - 56 - 69 - 39
Bắc Ninh
67
Thứ 3
02-11-2021
Quảng Ninh
66 - 36 - 96 - 10
Quảng Ninh
10
Thứ 2
01-11-2021
Hà Nội
07 - 84 - 11 - 31
Hà Nội
58
Chủ nhật
31-10-2021
Thái Bình
62 - 35 - 58 - 65
Thái Bình
98
Thứ 7
30-10-2021
Nam Định
07 - 88 - 55 - 30
Nam Định
42
Thứ 6
29-10-2021
Hải Phòng
96 - 09 - 43 - 65
Hải Phòng
35
Thứ 5
28-10-2021
Hà Nội
20 - 26 - 08 - 31
Hà Nội
69
Thứ 4
27-10-2021
Bắc Ninh
46 - 07 - 64 - 09
Bắc Ninh
46
Thứ 3
26-10-2021
Quảng Ninh
50 - 61 - 83 - 91
Quảng Ninh
09
Thứ 2
25-10-2021
Hà Nội
28 - 30 - 12 - 54
Hà Nội
54
Chủ nhật
24-10-2021
Thái Bình
52 - 97 - 53 - 58
Thái Bình
17
Thứ 7
23-10-2021
Nam Định
81 - 31 - 85 - 93
Nam Định
25
Thứ 6
22-10-2021
Hải Phòng
17 - 82 - 79 - 06
Hải Phòng
28
Thứ 5
21-10-2021
Hà Nội
20 - 58 - 65 - 28
Hà Nội
88
Thứ 4
20-10-2021
Bắc Ninh
93 - 72 - 10 - 29
Bắc Ninh
49
Thứ 3
19-10-2021
Quảng Ninh
67 - 42 - 89 - 98
Quảng Ninh
47
Thứ 2
18-10-2021
Hà Nội
34 - 31 - 71 - 00
Hà Nội
09
Chủ nhật
17-10-2021
Thái Bình
23 - 78 - 70 - 15
Thái Bình
40
Thứ 7
16-10-2021
Nam Định
56 - 38 - 14 - 07
Nam Định
67
Thứ 6
15-10-2021
Hải Phòng
88 - 42 - 48 - 34
Hải Phòng
18
Thứ 5
14-10-2021
Hà Nội
44 - 94 - 71 - 55
Hà Nội
19
Thứ 4
13-10-2021
Bắc Ninh
20 - 26 - 38 - 31
Bắc Ninh
22
Thứ 3
12-10-2021
Quảng Ninh
81 - 97 - 48 - 88
Quảng Ninh
18
Thứ 2
11-10-2021
Hà Nội
55 - 95 - 26 - 07
Hà Nội
42
Chủ nhật
10-10-2021
Thái Bình
48 - 34 - 93 - 42
Thái Bình
85
Thứ 7
09-10-2021
Nam Định
33 - 92 - 39 - 01
Nam Định
56
Thứ 6
08-10-2021
Hải Phòng
17 - 49 - 68 - 11
Hải Phòng
50
Thứ 5
07-10-2021
Hà Nội
59 - 61 - 16 - 51
Hà Nội
69
Thứ 4
06-10-2021
Bắc Ninh
41 - 20 - 80 - 60
Bắc Ninh
45
Thứ 3
05-10-2021
Quảng Ninh
87 - 98 - 07 - 56
Quảng Ninh
67
Thứ 2
04-10-2021
Hà Nội
34 - 44 - 57 - 07
Hà Nội
47
Chủ nhật
03-10-2021
Thái Bình
60 - 16 - 56 - 83
Thái Bình
81
Thứ 7
02-10-2021
Nam Định
31 - 78 - 63 - 55
Nam Định
77
Thứ 6
01-10-2021
Hải Phòng
56 - 01 - 68 - 38
Hải Phòng
20
Thứ 5
30-09-2021
Hà Nội
13 - 98 - 75 - 26
Hà Nội
11
Thứ 4
29-09-2021
Bắc Ninh
77 - 78 - 54 - 57
Bắc Ninh
77
Thứ 3
28-09-2021
Quảng Ninh
22 - 01 - 15 - 63
Quảng Ninh
34
Thứ 2
27-09-2021
Hà Nội
90 - 34 - 37 - 81
Hà Nội
11
Chủ nhật
26-09-2021
Thái Bình
79 - 05 - 15 - 27
Thái Bình
94
Thứ 7
25-09-2021
Nam Định
71 - 35 - 97 - 83
Nam Định
08
Thứ 6
24-09-2021
Hải Phòng
11 - 40 - 04 - 18
Hải Phòng
78
Thứ 5
23-09-2021
Hà Nội
83 - 61 - 50 - 91
Hà Nội
34
Thứ 4
22-09-2021
Bắc Ninh
18 - 01 - 12 - 42
Bắc Ninh
73
Thứ 3
21-09-2021
Quảng Ninh
84 - 29 - 72 - 36
Quảng Ninh
83
Thứ 2
20-09-2021
Hà Nội
24 - 00 - 91 - 19
Hà Nội
19
Chủ nhật
19-09-2021
Thái Bình
32 - 56 - 00 - 04
Thái Bình
57
Thứ 7
18-09-2021
Nam Định
36 - 83 - 39 - 17
Nam Định
01
Thứ 6
17-09-2021
Hải Phòng
41 - 75 - 29 - 78
Hải Phòng
30
Thứ 5
16-09-2021
Hà Nội
39 - 23 - 97 - 19
Hà Nội
93
Thứ 4
15-09-2021
Bắc Ninh
14 - 12 - 39 - 42
Bắc Ninh
65
Thứ 3
14-09-2021
Quảng Ninh
08 - 71 - 52 - 49
Quảng Ninh
59
Thứ 2
13-09-2021
Hà Nội
83 - 09 - 99 - 32
Hà Nội
48
Chủ nhật
12-09-2021
Thái Bình
51 - 73 - 00 - 47
Thái Bình
49
Thứ 7
11-09-2021
Nam Định
13 - 51 - 11 - 19
Nam Định
54
Thứ 6
10-09-2021
Hải Phòng
11 - 19 - 76 - 60
Hải Phòng
29
Thứ 5
09-09-2021
Hà Nội
31 - 71 - 84 - 78
Hà Nội
24
Thứ 4
08-09-2021
Bắc Ninh
07 - 29 - 99 - 51
Bắc Ninh
38
Thứ 3
07-09-2021
Quảng Ninh
15 - 70 - 04 - 68
Quảng Ninh
65
Thứ 2
06-09-2021
Hà Nội
71 - 02 - 19 - 65
Hà Nội
28
Chủ nhật
05-09-2021
Thái Bình
10 - 21 - 51 - 11
Thái Bình
61
Thứ 7
04-09-2021
Nam Định
38 - 80 - 06 - 35
Nam Định
55
Thứ 6
03-09-2021
Hải Phòng
24 - 09 - 27 - 19
Hải Phòng
60
Thứ 5
02-09-2021
Hà Nội
27 - 09 - 41 - 90
Hà Nội
64
Thứ 4
01-09-2021
Bắc Ninh
06 - 71 - 56 - 85
Bắc Ninh
27
Thứ 3
31-08-2021
Quảng Ninh
96 - 45 - 24 - 55
Quảng Ninh
20
Thứ 2
30-08-2021
Hà Nội
48 - 45 - 32 - 74
Hà Nội
86
Chủ nhật
29-08-2021
Thái Bình
67 - 96 - 20 - 81
Thái Bình
55
Thứ 7
28-08-2021
Nam Định
30 - 80 - 98 - 74
Nam Định
09
Thứ 6
27-08-2021
Hải Phòng
27 - 99 - 95 - 58
Hải Phòng
59
Thứ 5
26-08-2021
Hà Nội
91 - 88 - 84 - 28
Hà Nội
78
Thứ 4
25-08-2021
Bắc Ninh
27 - 83 - 30 - 90
Bắc Ninh
89
Thứ 3
24-08-2021
Quảng Ninh
11 - 46 - 65 - 24
Quảng Ninh
89
Thứ 2
23-08-2021
Hà Nội
50 - 45 - 44 - 68
Hà Nội
91
Chủ nhật
22-08-2021
Thái Bình
70 - 66 - 63 - 83
Thái Bình
11
Thứ 7
21-08-2021
Nam Định
56 - 41 - 12 - 28
Nam Định
57
Thứ 6
20-08-2021
Hải Phòng
70 - 41 - 17 - 71
Hải Phòng
93
Thứ 5
19-08-2021
Hà Nội
93 - 02 - 99 - 05
Hà Nội
44
Thứ 4
18-08-2021
Bắc Ninh
59 - 14 - 68 - 02
Bắc Ninh
43
Thứ 3
17-08-2021
Quảng Ninh
02 - 97 - 95 - 73
Quảng Ninh
62
Thứ 2
16-08-2021
Hà Nội
31 - 39 - 22 - 09
Hà Nội
41
Chủ nhật
15-08-2021
Thái Bình
18 - 36 - 24 - 29
Thái Bình
97
Thứ 7
14-08-2021
Nam Định
57 - 00 - 86 - 94
Nam Định
53
Thứ 6
13-08-2021
Hải Phòng
88 - 34 - 27 - 29
Hải Phòng
44
Thứ 5
12-08-2021
Hà Nội
51 - 83 - 81 - 66
Hà Nội
68
Thứ 4
11-08-2021
Bắc Ninh
27 - 93 - 59 - 23
Bắc Ninh
20
Thứ 3
10-08-2021
Quảng Ninh
46 - 51 - 75 - 89
Quảng Ninh
71
Thứ 2
09-08-2021
Hà Nội
74 - 82 - 90 - 35
Hà Nội
51
Chủ nhật
08-08-2021
Thái Bình
85 - 67 - 16 - 92
Thái Bình
15
Thứ 7
07-08-2021
Nam Định
82 - 93 - 75 - 84
Nam Định
34
Thứ 6
06-08-2021
Hải Phòng
69 - 47 - 52 - 35
Hải Phòng
67
Thứ 5
05-08-2021
Hà Nội
85 - 72 - 58 - 74
Hà Nội
81
Thứ 4
04-08-2021
Bắc Ninh
40 - 84 - 74 - 53
Bắc Ninh
41
Thứ 3
03-08-2021
Quảng Ninh
42 - 13 - 61 - 53
Quảng Ninh
04
Thứ 2
02-08-2021
Hà Nội
03 - 47 - 12 - 73
Hà Nội
24
Chủ nhật
01-08-2021
Thái Bình
26 - 31 - 33 - 02
Thái Bình
81
Thứ 7
31-07-2021
Nam Định
27 - 66 - 82 - 96
Nam Định
14
Thứ 6
30-07-2021
Hải Phòng
72 - 86 - 43 - 82
Hải Phòng
15
Thứ 5
29-07-2021
Hà Nội
91 - 50 - 79 - 69
Hà Nội
26
Thứ 4
28-07-2021
Bắc Ninh
62 - 82 - 42 - 31
Bắc Ninh
98
Thứ 3
27-07-2021
Quảng Ninh
92 - 96 - 02 - 07
Quảng Ninh
71
Thứ 2
26-07-2021
Hà Nội
36 - 12 - 76 - 78
Hà Nội
91
Chủ nhật
25-07-2021
Thái Bình
03 - 98 - 25 - 19
Thái Bình
80
Thứ 7
24-07-2021
Nam Định
92 - 22 - 19 - 60
Nam Định
96
Thứ 6
23-07-2021
Hải Phòng
29 - 84 - 34 - 30
Hải Phòng
24
Thứ 5
22-07-2021
Hà Nội
13 - 71 - 97 - 14
Hà Nội
66
Thứ 4
21-07-2021
Bắc Ninh
93 - 11 - 68 - 18
Bắc Ninh
88
Thứ 3
20-07-2021
Quảng Ninh
45 - 55 - 81 - 73
Quảng Ninh
36
Thứ 2
19-07-2021
Hà Nội
69 - 42 - 11 - 01
Hà Nội
33
Chủ nhật
18-07-2021
Thái Bình
64 - 08 - 83 - 02
Thái Bình
72
Thứ 7
17-07-2021
Nam Định
90 - 99 - 10 - 19
Nam Định
79
Thứ 6
16-07-2021
Hải Phòng
96 - 87 - 94 - 66
Hải Phòng
82
Thứ 5
15-07-2021
Hà Nội
05 - 80 - 23 - 03
Hà Nội
57
Thứ 4
14-07-2021
Bắc Ninh
31 - 29 - 47 - 91
Bắc Ninh
53
Thứ 3
13-07-2021
Quảng Ninh
95 - 89 - 75 - 63
Quảng Ninh
07
Thứ 2
12-07-2021
Hà Nội
37 - 53 - 44 - 73
Hà Nội
23
Chủ nhật
11-07-2021
Thái Bình
83 - 62 - 33 - 49
Thái Bình
94
Thứ 7
10-07-2021
Nam Định
23 - 75 - 95 - 62
Nam Định
94
Thứ 6
09-07-2021
Hải Phòng
75 - 05 - 97 - 99
Hải Phòng
60
Thứ 5
08-07-2021
Hà Nội
28 - 50 - 94 - 07
Hà Nội
46
Thứ 4
07-07-2021
Bắc Ninh
57 - 27 - 74 - 49
Bắc Ninh
89
Thứ 3
06-07-2021
Quảng Ninh
08 - 10 - 28 - 56
Quảng Ninh
68
Thứ 2
05-07-2021
Hà Nội
84 - 89 - 26 - 88
Hà Nội
01
Chủ nhật
04-07-2021
Thái Bình
31 - 43 - 84 - 17
Thái Bình
77
Thứ 7
03-07-2021
Nam Định
48 - 69 - 44 - 49
Nam Định
42
Thứ 6
02-07-2021
Hải Phòng
99 - 88 - 36 - 59
Hải Phòng
81
Thứ 5
01-07-2021
Hà Nội
58 - 81 - 43 - 93
Hà Nội
75
Thứ 4
30-06-2021
Bắc Ninh
05 - 50 - 61 - 67
Bắc Ninh
08
Thứ 3
29-06-2021
Quảng Ninh
65 - 19 - 27 - 09
Quảng Ninh
91
Thứ 2
28-06-2021
Hà Nội
20 - 77 - 66 - 70
Hà Nội
58
Chủ nhật
27-06-2021
Thái Bình
37 - 75 - 78 - 70
Thái Bình
87
Thứ 7
26-06-2021
Nam Định
10 - 74 - 52 - 39
Nam Định
90
Thứ 6
25-06-2021
Hải Phòng
96 - 29 - 22 - 81
Hải Phòng
85
Thứ 5
24-06-2021
Hà Nội
22 - 96 - 35 - 52
Hà Nội
79
Thứ 4
23-06-2021
Bắc Ninh
32 - 17 - 41 - 54
Bắc Ninh
99
Thứ 3
22-06-2021
Quảng Ninh
17 - 68 - 58 - 60
Quảng Ninh
05
Thứ 2
21-06-2021
Hà Nội
20 - 73 - 72 - 89
Hà Nội
41
Chủ nhật
20-06-2021
Thái Bình
48 - 68 - 67 - 26
Thái Bình
99
Thứ 7
19-06-2021
Nam Định
12 - 81 - 20 - 65
Nam Định
72
Thứ 6
18-06-2021
Hải Phòng
08 - 63 - 91 - 38
Hải Phòng
61
Thứ 5
17-06-2021
Hà Nội
39 - 14 - 35 - 23
Hà Nội
67
Thứ 4
16-06-2021
Bắc Ninh
03 - 33 - 49 - 99
Bắc Ninh
22
Thứ 3
15-06-2021
Quảng Ninh
78 - 22 - 39 - 27
Quảng Ninh
83
Thứ 2
14-06-2021
Hà Nội
51 - 48 - 80 - 77
Hà Nội
46
Chủ nhật
13-06-2021
Thái Bình
15 - 53 - 57 - 41
Thái Bình
79
Thứ 7
12-06-2021
Nam Định
38 - 86 - 00 - 84
Nam Định
83
Thứ 6
11-06-2021
Hải Phòng
20 - 30 - 43 - 77
Hải Phòng
48
Thứ 5
10-06-2021
Hà Nội
42 - 84 - 68 - 13
Hà Nội
79
Thứ 4
09-06-2021
Bắc Ninh
72 - 42 - 94 - 56
Bắc Ninh
99
Thứ 3
08-06-2021
Quảng Ninh
67 - 98 - 93 - 95
Quảng Ninh
66
Thứ 2
07-06-2021
Hà Nội
59 - 41 - 02 - 83
Hà Nội
22
Chủ nhật
06-06-2021
Thái Bình
91 - 21 - 18 - 88
Thái Bình
63
Thứ 7
05-06-2021
Nam Định
65 - 37 - 13 - 33
Nam Định
63
Thứ 6
04-06-2021
Hải Phòng
41 - 94 - 20 - 71
Hải Phòng
30
Thứ 5
03-06-2021
Hà Nội
65 - 81 - 02 - 59
Hà Nội
21
Thứ 4
02-06-2021
Bắc Ninh
17 - 16 - 78 - 74
Bắc Ninh
14
Thứ 3
01-06-2021
Quảng Ninh
80 - 25 - 37 - 12
Quảng Ninh
66
Thứ 2
31-05-2021
Hà Nội
31 - 45 - 94 - 77
Hà Nội
50
Chủ nhật
30-05-2021
Thái Bình
21 - 00 - 31 - 14
Thái Bình
53
Thứ 7
29-05-2021
Nam Định
88 - 14 - 41 - 75
Nam Định
87
Thứ 6
28-05-2021
Hải Phòng
82 - 49 - 07 - 29
Hải Phòng
76
Thứ 5
27-05-2021
Hà Nội
18 - 05 - 74 - 78
Hà Nội
03
Thứ 4
26-05-2021
Bắc Ninh
36 - 71 - 45 - 32
Bắc Ninh
04
Thứ 3
25-05-2021
Quảng Ninh
44 - 23 - 85 - 86
Quảng Ninh
71
Thứ 2
24-05-2021
Hà Nội
93 - 90 - 69 - 29
Hà Nội
85
Chủ nhật
23-05-2021
Thái Bình
36 - 58 - 07 - 65
Thái Bình
29
Thứ 7
22-05-2021
Nam Định
73 - 69 - 49 - 51
Nam Định
25
Thứ 6
21-05-2021
Hải Phòng
33 - 34 - 46 - 29
Hải Phòng
23
Thứ 5
20-05-2021
Hà Nội
76 - 79 - 71 - 08
Hà Nội
67
Thứ 4
19-05-2021
Bắc Ninh
01 - 80 - 65 - 12
Bắc Ninh
72
Thứ 3
18-05-2021
Quảng Ninh
33 - 82 - 09 - 57
Quảng Ninh
48
Thứ 2
17-05-2021
Hà Nội
26 - 83 - 98 - 18
Hà Nội
26
Chủ nhật
16-05-2021
Thái Bình
71 - 51 - 98 - 28
Thái Bình
65
Thứ 7
15-05-2021
Nam Định
94 - 16 - 55 - 43
Nam Định
25
Thứ 6
14-05-2021
Hải Phòng
13 - 14 - 37 - 94
Hải Phòng
47
Thứ 5
13-05-2021
Hà Nội
09 - 33 - 02 - 23
Hà Nội
64
Thứ 4
12-05-2021
Bắc Ninh
13 - 55 - 70 - 67
Bắc Ninh
50
Thứ 3
11-05-2021
Quảng Ninh
21 - 04 - 47 - 74
Quảng Ninh
70
Thứ 2
10-05-2021
Hà Nội
53 - 29 - 28 - 57
Hà Nội
47
Chủ nhật
09-05-2021
Thái Bình
12 - 50 - 05 - 13
Thái Bình
69
Thứ 7
08-05-2021
Nam Định
65 - 25 - 50 - 99
Nam Định
93
Thứ 6
07-05-2021
Hải Phòng
55 - 80 - 13 - 71
Hải Phòng
47
Thứ 5
06-05-2021
Hà Nội
25 - 79 - 88 - 54
Hà Nội
59
Thứ 4
05-05-2021
Bắc Ninh
56 - 90 - 15 - 53
Bắc Ninh
66
Thứ 3
04-05-2021
Quảng Ninh
85 - 49 - 24 - 98
Quảng Ninh
80
Thứ 2
03-05-2021
Hà Nội
61 - 16 - 83 - 47
Hà Nội
25
Chủ nhật
02-05-2021
Thái Bình
76 - 34 - 85 - 13
Thái Bình
78
Thứ 7
01-05-2021
Nam Định
89 - 15 - 48 - 57
Nam Định
65
Thứ 6
30-04-2021
Hải Phòng
09 - 80 - 02 - 79
Hải Phòng
36
Thứ 5
29-04-2021
Hà Nội
76 - 42 - 11 - 57
Hà Nội
16
Thứ 4
28-04-2021
Bắc Ninh
15 - 23 - 60 - 05
Bắc Ninh
13
Thứ 3
27-04-2021
Quảng Ninh
76 - 67 - 46 - 27
Quảng Ninh
33
Thứ 2
26-04-2021
Hà Nội
83 - 96 - 78 - 68
Hà Nội
52
Chủ nhật
25-04-2021
Thái Bình
41 - 07 - 91 - 36
Thái Bình
78
Thứ 7
24-04-2021
Nam Định
44 - 72 - 98 - 13
Nam Định
77
Thứ 6
23-04-2021
Hải Phòng
11 - 81 - 47 - 68
Hải Phòng
60
Thứ 5
22-04-2021
Hà Nội
84 - 79 - 49 - 68
Hà Nội
92
Thứ 4
21-04-2021
Bắc Ninh
34 - 32 - 90 - 21
Bắc Ninh
55
Thứ 3
20-04-2021
Quảng Ninh
10 - 47 - 59 - 37
Quảng Ninh
75
Thứ 2
19-04-2021
Hà Nội
66 - 37 - 86 - 80
Hà Nội
65
Chủ nhật
18-04-2021
Thái Bình
08 - 56 - 62 - 30
Thái Bình
00
Thứ 7
17-04-2021
Nam Định
64 - 95 - 10 - 52
Nam Định
80
Thứ 6
16-04-2021
Hải Phòng
24 - 63 - 21 - 14
Hải Phòng
89
Thứ 5
15-04-2021
Hà Nội
61 - 32 - 56 - 62
Hà Nội
82
Thứ 4
14-04-2021
Bắc Ninh
39 - 80 - 82 - 38
Bắc Ninh
95
Thứ 3
13-04-2021
Quảng Ninh
97 - 74 - 36 - 21
Quảng Ninh
05
Thứ 2
12-04-2021
Hà Nội
70 - 97 - 16 - 88
Hà Nội
39
Chủ nhật
11-04-2021
Thái Bình
87 - 80 - 83 - 23
Thái Bình
13
Thứ 7
10-04-2021
Nam Định
86 - 54 - 27 - 64
Nam Định
13
Thứ 6
09-04-2021
Hải Phòng
93 - 83 - 95 - 71
Hải Phòng
70
Thứ 5
08-04-2021
Hà Nội
11 - 03 - 47 - 86
Hà Nội
04
Thứ 4
07-04-2021
Bắc Ninh
13 - 70 - 81 - 56
Bắc Ninh
75
Thứ 3
06-04-2021
Quảng Ninh
44 - 45 - 01 - 74
Quảng Ninh
59
Thứ 2
05-04-2021
Hà Nội
56 - 25 - 87 - 11
Hà Nội
00
Chủ nhật
04-04-2021
Thái Bình
54 - 37 - 36 - 65
Thái Bình
78
Thứ 7
03-04-2021
Nam Định
03 - 28 - 67 - 75
Nam Định
10
Thứ 6
02-04-2021
Hải Phòng
10 - 15 - 43 - 45
Hải Phòng
95
Thứ 5
01-04-2021
Hà Nội
65 - 72 - 07 - 23
Hà Nội
93
Thứ 4
31-03-2021
Bắc Ninh
16 - 39 - 03 - 54
Bắc Ninh
96
Thứ 3
30-03-2021
Quảng Ninh
64 - 50 - 81 - 58
Quảng Ninh
55
Thứ 2
29-03-2021
Hà Nội
62 - 89 - 08 - 73
Hà Nội
00
Chủ nhật
28-03-2021
Thái Bình
28 - 55 - 35 - 70
Thái Bình
95
Thứ 7
27-03-2021
Nam Định
41 - 56 - 54 - 45
Nam Định
01
Thứ 6
26-03-2021
Hải Phòng
59 - 57 - 29 - 76
Hải Phòng
42
Thứ 5
25-03-2021
Hà Nội
24 - 06 - 22 - 91
Hà Nội
19
Thứ 4
24-03-2021
Bắc Ninh
27 - 91 - 25 - 02
Bắc Ninh
38
Thứ 3
23-03-2021
Quảng Ninh
78 - 29 - 57 - 41
Quảng Ninh
39
Thứ 2
22-03-2021
Hà Nội
55 - 78 - 59 - 37
Hà Nội
15
Chủ nhật
21-03-2021
Thái Bình
05 - 17 - 02 - 51
Thái Bình
40
Thứ 7
20-03-2021
Nam Định
49 - 76 - 66 - 51
Nam Định
38
Thứ 6
19-03-2021
Hải Phòng
08 - 93 - 24 - 14
Hải Phòng
24
Thứ 5
18-03-2021
Hà Nội
66 - 26 - 17 - 31
Hà Nội
33
Thứ 4
17-03-2021
Bắc Ninh
01 - 07 - 02 - 24
Bắc Ninh
52
Thứ 3
16-03-2021
Quảng Ninh
58 - 06 - 14 - 66
Quảng Ninh
54
Thứ 2
15-03-2021
Hà Nội
28 - 29 - 25 - 56
Hà Nội
24
Chủ nhật
14-03-2021
Thái Bình
29 - 85 - 93 - 90
Thái Bình
87
Thứ 7
13-03-2021
Nam Định
16 - 34 - 02 - 28
Nam Định
12
Thứ 6
12-03-2021
Hải Phòng
15 - 70 - 38 - 84
Hải Phòng
39
Thứ 5
11-03-2021
Hà Nội
18 - 72 - 16 - 38
Hà Nội
26
Thứ 4
10-03-2021
Bắc Ninh
94 - 75 - 42 - 95
Bắc Ninh
39
Thứ 3
09-03-2021
Quảng Ninh
09 - 45 - 69 - 26
Quảng Ninh
36
Thứ 2
08-03-2021
Hà Nội
09 - 17 - 65 - 75
Hà Nội
59
Chủ nhật
07-03-2021
Thái Bình
14 - 39 - 57 - 75
Thái Bình
33
Thứ 7
06-03-2021
Nam Định
57 - 47 - 37 - 30
Nam Định
18
Thứ 6
05-03-2021
Hải Phòng
70 - 84 - 40 - 11
Hải Phòng
92
Thứ 5
04-03-2021
Hà Nội
88 - 60 - 37 - 69
Hà Nội
00
Thứ 4
03-03-2021
Bắc Ninh
98 - 97 - 44 - 73
Bắc Ninh
10
Thứ 3
02-03-2021
Quảng Ninh
68 - 54 - 33 - 53
Quảng Ninh
62
Thứ 2
01-03-2021
Hà Nội
91 - 86 - 88 - 99
Hà Nội
77
Chủ nhật
28-02-2021
Thái Bình
44 - 10 - 04 - 43
Thái Bình
98
Thứ 7
27-02-2021
Nam Định
67 - 54 - 42 - 21
Nam Định
13
Thứ 6
26-02-2021
Hải Phòng
04 - 70 - 40 - 37
Hải Phòng
00
Thứ 5
25-02-2021
Hà Nội
69 - 98 - 05 - 73
Hà Nội
55
Thứ 4
24-02-2021
Bắc Ninh
32 - 78 - 02 - 68
Bắc Ninh
15
Thứ 3
23-02-2021
Quảng Ninh
26 - 08 - 59 - 86
Quảng Ninh
10
Thứ 2
22-02-2021
Hà Nội
67 - 18 - 32 - 16
Hà Nội
08
Chủ nhật
21-02-2021
Thái Bình
50 - 19 - 82 - 08
Thái Bình
07
Thứ 7
20-02-2021
Nam Định
49 - 47 - 37 - 44
Nam Định
30
Thứ 6
19-02-2021
Hải Phòng
03 - 43 - 20 - 18
Hải Phòng
03
Thứ 5
18-02-2021
Hà Nội
75 - 47 - 06 - 89
Hà Nội
10
Thứ 4
17-02-2021
Bắc Ninh
08 - 85 - 65 - 58
Bắc Ninh
77
Thứ 3
16-02-2021
Quảng Ninh
00 - 22 - 41 - 17
Quảng Ninh
03
Thứ 2
15-02-2021
Hà Nội
88 - 41 - 96 - 94
Hà Nội
86
Chủ nhật
14-02-2021
Thái Bình
- - -
Thái Bình
Thứ 7
13-02-2021
Nam Định
- - -
Nam Định
��
Thứ 6
12-02-2021
Hải Phòng
- - -
Hải Phòng
Thứ 5
11-02-2021
Hà Nội
- - -
Hà Nội
Thứ 4
10-02-2021
Bắc Ninh
34 - 04 - 32 - 10
Bắc Ninh
29
Thứ 3
09-02-2021
Quảng Ninh
12 - 62 - 47 - 36
Quảng Ninh
92
Thứ 2
08-02-2021
Hà Nội
18 - 80 - 38 - 92
Hà Nội
91
Chủ nhật
07-02-2021
Thái Bình
10 - 80 - 14 - 93
Thái Bình
19
Thứ 7
06-02-2021
Nam Định
11 - 39 - 87 - 13
Nam Định
27
Thứ 6
05-02-2021
Hải Phòng
70 - 88 - 39 - 14
Hải Phòng
20
Thứ 5
04-02-2021
Hà Nội
32 - 71 - 44 - 45
Hà Nội
18
Thứ 4
03-02-2021
Bắc Ninh
97 - 26 - 42 - 33
Bắc Ninh
49
Thứ 3
02-02-2021
Quảng Ninh
30 - 27 - 89 - 66
Quảng Ninh
59
Thứ 2
01-02-2021
Hà Nội
81 - 08 - 84 - 33
Hà Nội
82
Chủ nhật
31-01-2021
Thái Bình
80 - 28 - 30 - 81
Thái Bình
86
Thứ 7
30-01-2021
Nam Định
40 - 53 - 29 - 16
Nam Định
09
Thứ 6
29-01-2021
Hải Phòng
76 - 56 - 98 - 90
Hải Phòng
69
Thứ 5
28-01-2021
Hà Nội
96 - 65 - 22 - 41
Hà Nội
20
Thứ 4
27-01-2021
Bắc Ninh
92 - 07 - 08 - 29
Bắc Ninh
56
Thứ 3
26-01-2021
Quảng Ninh
09 - 13 - 76 - 49
Quảng Ninh
79
Thứ 2
25-01-2021
Hà Nội
19 - 05 - 88 - 55
Hà Nội
57
Chủ nhật
24-01-2021
Thái Bình
56 - 53 - 26 - 74
Thái Bình
83
Thứ 7
23-01-2021
Nam Định
30 - 22 - 81 - 96
Nam Định
60
Thứ 6
22-01-2021
Hải Phòng
99 - 66 - 79 - 86
Hải Phòng
64
Thứ 5
21-01-2021
Hà Nội
78 - 07 - 44 - 66
Hà Nội
31
Thứ 4
20-01-2021
Bắc Ninh
68 - 37 - 41 - 91
Bắc Ninh
45
Thứ 3
19-01-2021
Quảng Ninh
67 - 96 - 55 - 52
Quảng Ninh
77
Thứ 2
18-01-2021
Hà Nội
59 - 13 - 69 - 23
Hà Nội
49
Chủ nhật
17-01-2021
Thái Bình
43 - 98 - 97 - 87
Thái Bình
95
Thứ 7
16-01-2021
Nam Định
15 - 76 - 85 - 71
Nam Định
46
Thứ 6
15-01-2021
Hải Phòng
13 - 33 - 47 - 58
Hải Phòng
85
Thứ 5
14-01-2021
Hà Nội
60 - 04 - 10 - 95
Hà Nội
38
Thứ 4
13-01-2021
Bắc Ninh
13 - 35 - 71 - 99
Bắc Ninh
69
Thứ 3
12-01-2021
Quảng Ninh
92 - 77 - 82 - 56
Quảng Ninh
92
Thứ 2
11-01-2021
Hà Nội
41 - 07 - 60 - 35
Hà Nội
07
Chủ nhật
10-01-2021
Thái Bình
54 - 95 - 68 - 29
Thái Bình
46
Thứ 7
09-01-2021
Nam Định
54 - 40 - 02 - 17
Nam Định
64
Thứ 6
08-01-2021
Hải Phòng
30 - 00 - 77 - 61
Hải Phòng
26
Thứ 5
07-01-2021
Hà Nội
62 - 93 - 15 - 34
Hà Nội
54
Thứ 4
06-01-2021
Bắc Ninh
12 - 08 - 46 - 32
Bắc Ninh
02
Thứ 3
05-01-2021
Quảng Ninh
09 - 24 - 70 - 83
Quảng Ninh
76
Thứ 2
04-01-2021
Hà Nội
39 - 14 - 63 - 71
Hà Nội
88
Chủ nhật
03-01-2021
Thái Bình
16 - 59 - 91 - 25
Thái Bình
32
Thứ 7
02-01-2021
Nam Định
68 - 19 - 29 - 12
Nam Định
81
Thứ 6
01-01-2021
Hải Phòng
81 - 14 - 08 - 11
Hải Phòng
85
Thứ 5
31-12-2020
Hà Nội
11 - 08 - 00 - 69
Hà Nội
50
Thứ 4
30-12-2020
Bắc Ninh
12 - 77 - 35 - 86
Bắc Ninh
05
Thứ 3
29-12-2020
Quảng Ninh
45 - 06 - 39 - 17
Quảng Ninh
11
Thứ 2
28-12-2020
Hà Nội
70 - 06 - 44 - 84
Hà Nội
90
Chủ nhật
27-12-2020
Thái Bình
31 - 33 - 58 - 19
Thái Bình
71
Thứ 7
26-12-2020
Nam Định
75 - 35 - 36 - 48
Nam Định
87
Thứ 6
25-12-2020
Hải Phòng
61 - 54 - 23 - 49
Hải Phòng
87
Thứ 5
24-12-2020
Hà Nội
64 - 49 - 62 - 24
Hà Nội
93
Thứ 4
23-12-2020
Bắc Ninh
11 - 44 - 27 - 22
Bắc Ninh
88
Thứ 3
22-12-2020
Quảng Ninh
53 - 60 - 43 - 90
Quảng Ninh
13
Thứ 2
21-12-2020
Hà Nội
89 - 79 - 85 - 38
Hà Nội
93
Chủ nhật
20-12-2020
Thái Bình
25 - 00 - 89 - 26
Thái Bình
88
Thứ 7
19-12-2020
Nam Định
17 - 77 - 58 - 34
Nam Định
70
Thứ 6
18-12-2020
Hải Phòng
45 - 48 - 80 - 34
Hải Phòng
54
Thứ 5
17-12-2020
Hà Nội
44 - 10 - 88 - 26
Hà Nội
50
Thứ 4
16-12-2020
Bắc Ninh
64 - 33 - 26 - 85
Bắc Ninh
63
Thứ 3
15-12-2020
Quảng Ninh
82 - 53 - 34 - 20
Quảng Ninh
81
Thứ 2
14-12-2020
Hà Nội
22 - 98 - 71 - 47
Hà Nội
76
Chủ nhật
13-12-2020
Thái Bình
20 - 81 - 62 - 42
Thái Bình
28
Thứ 7
12-12-2020
Nam Định
18 - 78 - 26 - 29
Nam Định
45
Thứ 6
11-12-2020
Hải Phòng
40 - 47 - 74 - 83
Hải Phòng
51
Thứ 5
10-12-2020
Hà Nội
91 - 33 - 18 - 01
Hà Nội
35
Thứ 4
09-12-2020
Bắc Ninh
19 - 54 - 86 - 38
Bắc Ninh
41
Thứ 3
08-12-2020
Quảng Ninh
92 - 26 - 02 - 19
Quảng Ninh
20
Thứ 2
07-12-2020
Hà Nội
57 - 13 - 28 - 51
Hà Nội
29
Chủ nhật
06-12-2020
Thái Bình
56 - 95 - 80 - 13
Thái Bình
53
Thứ 7
05-12-2020
Nam Định
74 - 38 - 01 - 24
Nam Định
05
Thứ 6
04-12-2020
Hải Phòng
76 - 09 - 67 - 89
Hải Phòng
49
Thứ 5
03-12-2020
Hà Nội
47 - 76 - 06 - 17
Hà Nội
11
Thứ 4
02-12-2020
Bắc Ninh
12 - 58 - 47 - 38
Bắc Ninh
17
Thứ 3
01-12-2020
Quảng Ninh
49 - 62 - 08 - 00
Quảng Ninh
07
Thứ 2
30-11-2020
Hà Nội
31 - 87 - 25 - 41
Hà Nội
04
Chủ nhật
29-11-2020
Thái Bình
17 - 05 - 24 - 46
Thái Bình
69
Thứ 7
28-11-2020
Nam Định
11 - 25 - 92 - 99
Nam Định
64
Thứ 6
27-11-2020
Hải Phòng
49 - 73 - 98 - 56
Hải Phòng
26
Thứ 5
26-11-2020
Hà Nội
56 - 66 - 44 - 08
Hà Nội
71
Thứ 4
25-11-2020
Bắc Ninh
39 - 00 - 97 - 81
Bắc Ninh
36
Thứ 3
24-11-2020
Quảng Ninh
60 - 28 - 45 - 90
Quảng Ninh
64
Thứ 2
23-11-2020
Hà Nội
40 - 25 - 73 - 91
Hà Nội
43
Chủ nhật
22-11-2020
Thái Bình
67 - 22 - 91 - 06
Thái Bình
96
Thứ 7
21-11-2020
Nam Định
90 - 17 - 62 - 80
Nam Định
61
Thứ 6
20-11-2020
Hải Phòng
06 - 13 - 81 - 10
Hải Phòng
80
Thứ 5
19-11-2020
Hà Nội
58 - 86 - 92 - 97
Hà Nội
17
Thứ 4
18-11-2020
Bắc Ninh
56 - 12 - 90 - 64
Bắc Ninh
30
Thứ 3
17-11-2020
Quảng Ninh
50 - 05 - 86 - 27
Quảng Ninh
93
Thứ 2
16-11-2020
Hà Nội
40 - 43 - 27 - 61
Hà Nội
30
Chủ nhật
15-11-2020
Thái Bình
91 - 19 - 49 - 68
Thái Bình
18
Thứ 7
14-11-2020
Nam Định
76 - 13 - 81 - 04
Nam Định
06
Thứ 6
13-11-2020
Hải Phòng
49 - 22 - 38 - 30
Hải Phòng
87
Thứ 5
12-11-2020
Hà Nội
80 - 54 - 57 - 20
Hà Nội
16
Thứ 4
11-11-2020
Bắc Ninh
03 - 40 - 42 - 11
Bắc Ninh
42
Thứ 3
10-11-2020
Quảng Ninh
62 - 71 - 86 - 97
Quảng Ninh
74
Thứ 2
09-11-2020
Hà Nội
08 - 99 - 72 - 03
Hà Nội
47
Chủ nhật
08-11-2020
Thái Bình
57 - 38 - 85 - 15
Thái Bình
11
Thứ 7
07-11-2020
Nam Định
48 - 67 - 89 - 17
Nam Định
56
Thứ 6
06-11-2020
Hải Phòng
26 - 86 - 10 - 65
Hải Phòng
71
Thứ 5
05-11-2020
Hà Nội
67 - 44 - 80 - 98
Hà Nội
25
Thứ 4
04-11-2020
Bắc Ninh
38 - 83 - 60 - 01
Bắc Ninh
21
Thứ 3
03-11-2020
Quảng Ninh
24 - 57 - 00 - 66
Quảng Ninh
18
Thứ 2
02-11-2020
Hà Nội
92 - 68 - 13 - 73
Hà Nội
61
Chủ nhật
01-11-2020
Thái Bình
77 - 88 - 48 - 66
Thái Bình
59
Thứ 7
31-10-2020
Nam Định
49 - 16 - 74 - 48
Nam Định
10
Thứ 6
30-10-2020
Hải Phòng
31 - 79 - 57 - 65
Hải Phòng
83
Thứ 5
29-10-2020
Hà Nội
60 - 13 - 07 - 55
Hà Nội
36
Thứ 4
28-10-2020
Bắc Ninh
10 - 38 - 01 - 64
Bắc Ninh
07
Thứ 3
27-10-2020
Quảng Ninh
61 - 65 - 04 - 57
Quảng Ninh
38
Thứ 2
26-10-2020
Hà Nội
46 - 36 - 75 - 50
Hà Nội
46
Chủ nhật
25-10-2020
Thái Bình
36 - 94 - 51 - 30
Thái Bình
36
Thứ 7
24-10-2020
Nam Định
71 - 87 - 68 - 09
Nam Định
28
Thứ 6
23-10-2020
Hải Phòng
31 - 65 - 26 - 44
Hải Phòng
25
Thứ 5
22-10-2020
Hà Nội
96 - 81 - 35 - 00
Hà Nội
79
Thứ 4
21-10-2020
Bắc Ninh
61 - 62 - 64 - 02
Bắc Ninh
43
Thứ 3
20-10-2020
Quảng Ninh
92 - 72 - 64 - 10
Quảng Ninh
57
Thứ 2
19-10-2020
Hà Nội
46 - 19 - 77 - 09
Hà Nội
25
Chủ nhật
18-10-2020
Thái Bình
54 - 00 - 56 - 62
Thái Bình
19
Thứ 7
17-10-2020
Nam Định
13 - 00 - 09 - 18
Nam Định
69
Thứ 6
16-10-2020
Hải Phòng
00 - 01 - 21 - 04
Hải Phòng
08
Thứ 5
15-10-2020
Hà Nội
33 - 79 - 50 - 26
Hà Nội
28
Thứ 4
14-10-2020
Bắc Ninh
14 - 81 - 62 - 38
Bắc Ninh
16
Thứ 3
13-10-2020
Quảng Ninh
14 - 30 - 02 - 51
Quảng Ninh
66
Thứ 2
12-10-2020
Hà Nội
71 - 75 - 28 - 12
Hà Nội
18
Chủ nhật
11-10-2020
Thái Bình
46 - 65 - 39 - 35
Thái Bình
94
Thứ 7
10-10-2020
Nam Định
83 - 29 - 19 - 72
Nam Định
48
Thứ 6
09-10-2020
Hải Phòng
22 - 01 - 63 - 96
Hải Phòng
41
Thứ 5
08-10-2020
Hà Nội
37 - 76 - 30 - 73
Hà Nội
26
Thứ 4
07-10-2020
Bắc Ninh
70 - 44 - 41 - 03
Bắc Ninh
65
Thứ 3
06-10-2020
Quảng Ninh
51 - 93 - 06 - 50
Quảng Ninh
65
Thứ 2
05-10-2020
Hà Nội
77 - 26 - 71 - 45
Hà Nội
23
Chủ nhật
04-10-2020
Thái Bình
48 - 20 - 49 - 44
Thái Bình
89
Thứ 7
03-10-2020
Nam Định
13 - 88 - 30 - 04
Nam Định
97
Thứ 6
02-10-2020
Hải Phòng
90 - 38 - 21 - 02
Hải Phòng
00
Thứ 5
01-10-2020
Hà Nội
16 - 63 - 89 - 61
Hà Nội
18
Thứ 4
30-09-2020
Bắc Ninh
05 - 19 - 02 - 58
Bắc Ninh
68
Thứ 3
29-09-2020
Quảng Ninh
19 - 36 - 93 - 42
Quảng Ninh
23
Thứ 2
28-09-2020
Hà Nội
38 - 84 - 98 - 39
Hà Nội
31
Chủ nhật
27-09-2020
Thái Bình
86 - 44 - 17 - 33
Thái Bình
46
Thứ 7
26-09-2020
Nam Định
51 - 22 - 76 - 79
Nam Định
69
Thứ 6
25-09-2020
Hải Phòng
02 - 77 - 78 - 65
Hải Phòng
18
Thứ 5
24-09-2020
Hà Nội
66 - 61 - 99 - 84
Hà Nội
82
Thứ 4
23-09-2020
Bắc Ninh
35 - 42 - 99 - 86
Bắc Ninh
11
Thứ 3
22-09-2020
Quảng Ninh
06 - 25 - 86 - 80
Quảng Ninh
86
Thứ 2
21-09-2020
Hà Nội
29 - 35 - 21 - 49
Hà Nội
57
Chủ nhật
20-09-2020
Thái Bình
54 - 06 - 81 - 61
Thái Bình
42
Thứ 7
19-09-2020
Nam Định
95 - 31 - 14 - 68
Nam Định
04
Thứ 6
18-09-2020
Hải Phòng
01 - 23 - 53 - 45
Hải Phòng
90
Thứ 5
17-09-2020
Hà Nội
60 - 34 - 96 - 28
Hà Nội
70
Thứ 4
16-09-2020
Bắc Ninh
33 - 97 - 12 - 32
Bắc Ninh
82
Thứ 3
15-09-2020
Quảng Ninh
18 - 35 - 08 - 52
Quảng Ninh
30
Thứ 2
14-09-2020
Hà Nội
61 - 43 - 88 - 35
Hà Nội
89
Chủ nhật
13-09-2020
Thái Bình
50 - 29 - 64 - 01
Thái Bình
63
Thứ 7
12-09-2020
Nam Định
84 - 04 - 19 - 61
Nam Định
80
Thứ 6
11-09-2020
Hải Phòng
32 - 55 - 53 - 13
Hải Phòng
29
Thứ 5
10-09-2020
Hà Nội
09 - 04 - 40 - 07
Hà Nội
20
Thứ 4
09-09-2020
Bắc Ninh
24 - 14 - 68 - 90
Bắc Ninh
00
Thứ 3
08-09-2020
Quảng Ninh
85 - 56 - 31 - 83
Quảng Ninh
22
Thứ 2
07-09-2020
Hà Nội
62 - 23 - 09 - 49
Hà Nội
53
Chủ nhật
06-09-2020
Thái Bình
95 - 98 - 60 - 58
Thái Bình
93
Thứ 7
05-09-2020
Nam Định
70 - 23 - 25 - 00
Nam Định
85
Thứ 6
04-09-2020
Hải Phòng
49 - 34 - 00 - 86
Hải Phòng
80
Thứ 5
03-09-2020
Hà Nội
96 - 41 - 59 - 83
Hà Nội
80
Thứ 4
02-09-2020
Bắc Ninh
00 - 66 - 95 - 71
Bắc Ninh
48
Thứ 3
01-09-2020
Quảng Ninh
56 - 40 - 93 - 59
Quảng Ninh
57
Thứ 2
31-08-2020
Hà Nội
17 - 60 - 86 - 88
Hà Nội
58
Chủ nhật
30-08-2020
Thái Bình
44 - 91 - 83 - 45
Thái Bình
83
Thứ 7
29-08-2020
Nam Định
80 - 28 - 88 - 01
Nam Định
05
Thứ 6
28-08-2020
Hải Phòng
38 - 64 - 16 - 45
Hải Phòng
48
Thứ 5
27-08-2020
Hà Nội
18 - 52 - 75 - 97
Hà Nội
96
Thứ 4
26-08-2020
Bắc Ninh
86 - 64 - 24 - 88
Bắc Ninh
82
Thứ 3
25-08-2020
Quảng Ninh
83 - 61 - 90 - 23
Quảng Ninh
59
Thứ 2
24-08-2020
Hà Nội
79 - 66 - 04 - 62
Hà Nội
16
Chủ nhật
23-08-2020
Thái Bình
15 - 73 - 13 - 14
Thái Bình
41
Thứ 7
22-08-2020
Nam Định
08 - 92 - 33 - 34
Nam Định
35
Thứ 6
21-08-2020
Hải Phòng
74 - 39 - 50 - 36
Hải Phòng
54
Thứ 5
20-08-2020
Hà Nội
58 - 24 - 95 - 88
Hà Nội
80
Thứ 4
19-08-2020
Bắc Ninh
52 - 29 - 37 - 39
Bắc Ninh
01
Thứ 3
18-08-2020
Quảng Ninh
04 - 52 - 47 - 07
Quảng Ninh
37
Thứ 2
17-08-2020
Hà Nội
88 - 03 - 36 - 96
Hà Nội
48
Chủ nhật
16-08-2020
Thái Bình
00 - 25 - 22 - 27
Thái Bình
47
Thứ 7
15-08-2020
Nam Định
65 - 61 - 04 - 89
Nam Định
80
Thứ 6
14-08-2020
Hải Phòng
07 - 12 - 09 - 56
Hải Phòng
14
Thứ 5
13-08-2020
Hà Nội
06 - 55 - 33 - 21
Hà Nội
57
Thứ 4
12-08-2020
Bắc Ninh
21 - 31 - 17 - 89
Bắc Ninh
52
Thứ 3
11-08-2020
Quảng Ninh
03 - 25 - 23 - 95
Quảng Ninh
28
Thứ 2
10-08-2020
Hà Nội
84 - 08 - 75 - 46
Hà Nội
28
Chủ nhật
09-08-2020
Thái Bình
24 - 74 - 05 - 06
Thái Bình
38
Thứ 7
08-08-2020
Nam Định
41 - 59 - 88 - 17
Nam Định
58
Thứ 6
07-08-2020
Hải Phòng
30 - 53 - 07 - 50
Hải Phòng
14
Thứ 5
06-08-2020
Hà Nội
47 - 81 - 65 - 90
Hà Nội
75
Thứ 4
05-08-2020
Bắc Ninh
14 - 30 - 09 - 34
Bắc Ninh
96
Thứ 3
04-08-2020
Quảng Ninh
21 - 74 - 87 - 38
Quảng Ninh
17
Thứ 2
03-08-2020
Hà Nội
65 - 35 - 36 - 49
Hà Nội
36
Chủ nhật
02-08-2020
Thái Bình
03 - 06 - 00 - 71
Thái Bình
11
Thứ 7
01-08-2020
Nam Định
23 - 97 - 63 - 01
Nam Định
12
Thứ 6
31-07-2020
Hải Phòng
42 - 81 - 03 - 87
Hải Phòng
62
Thứ 5
30-07-2020
Hà Nội
95 - 97 - 23 - 39
Hà Nội
63
Thứ 4
29-07-2020
Bắc Ninh
78 - 23 - 54 - 64
Bắc Ninh
17
Thứ 3
28-07-2020
Quảng Ninh
32 - 23 - 34 - 45
Quảng Ninh
82
Thứ 2
27-07-2020
Hà Nội
96 - 01 - 79 - 25
Hà Nội
31
Chủ nhật
26-07-2020
Thái Bình
67 - 37 - 59 - 11
Thái Bình
54
Thứ 7
25-07-2020
Nam Định
07 - 48 - 04 - 17
Nam Định
08
Thứ 6
24-07-2020
Hải Phòng
52 - 83 - 16 - 24
Hải Phòng
97
Thứ 5
23-07-2020
Hà Nội
65 - 03 - 69 - 10
Hà Nội
92
Thứ 4
22-07-2020
Bắc Ninh
79 - 38 - 13 - 83
Bắc Ninh
42
Thứ 3
21-07-2020
Quảng Ninh
49 - 33 - 42 - 74
Quảng Ninh
88
Thứ 2
20-07-2020
Hà Nội
07 - 18 - 41 - 35
Hà Nội
29
Chủ nhật
19-07-2020
Thái Bình
12 - 66 - 04 - 29
Thái Bình
34
Thứ 7
18-07-2020
Nam Định
63 - 08 - 16 - 62
Nam Định
86
Thứ 6
17-07-2020
Hải Phòng
05 - 38 - 35 - 59
Hải Phòng
14
Thứ 5
16-07-2020
Hà Nội
01 - 44 - 98 - 12
Hà Nội
11
Thứ 4
15-07-2020
Bắc Ninh
97 - 52 - 25 - 37
Bắc Ninh
02
Thứ 3
14-07-2020
Quảng Ninh
20 - 06 - 28 - 41
Quảng Ninh
89
Thứ 2
13-07-2020
Hà Nội
43 - 90 - 87 - 20
Hà Nội
08
Chủ nhật
12-07-2020
Thái Bình
68 - 65 - 15 - 60
Thái Bình
90
Thứ 7
11-07-2020
Nam Định
36 - 09 - 56 - 74
Nam Định
16
Thứ 6
10-07-2020
Hải Phòng
32 - 64 - 28 - 07
Hải Phòng
69
Thứ 5
09-07-2020
Hà Nội
88 - 89 - 21 - 20
Hà Nội
91
Thứ 4
08-07-2020
Bắc Ninh
09 - 15 - 47 - 36
Bắc Ninh
83
Thứ 3
07-07-2020
Quảng Ninh
58 - 22 - 80 - 41
Quảng Ninh
60
Thứ 2
06-07-2020
Hà Nội
47 - 65 - 22 - 09
Hà Nội
70
Chủ nhật
05-07-2020
Thái Bình
59 - 77 - 50 - 98
Thái Bình
70
Thứ 7
04-07-2020
Nam Định
33 - 07 - 54 - 19
Nam Định
75
Thứ 6
03-07-2020
Hải Phòng
32 - 27 - 98 - 06
Hải Phòng
27
Thứ 5
02-07-2020
Hà Nội
76 - 51 - 95 - 79
Hà Nội
29
Thứ 4
01-07-2020
Bắc Ninh
86 - 91 - 00 - 55
Bắc Ninh
35
Thứ 3
30-06-2020
Quảng Ninh
10 - 53 - 36 - 64
Quảng Ninh
29
Thứ 2
29-06-2020
Hà Nội
78 - 29 - 76 - 28
Hà Nội
20
Chủ nhật
28-06-2020
Thái Bình
10 - 92 - 90 - 09
Thái Bình
51
Thứ 7
27-06-2020
Nam Định
25 - 35 - 52 - 46
Nam Định
36
Thứ 6
26-06-2020
Hải Phòng
16 - 38 - 31 - 22
Hải Phòng
16
Thứ 5
25-06-2020
Hà Nội
98 - 72 - 42 - 92
Hà Nội
82
Thứ 4
24-06-2020
Bắc Ninh
19 - 78 - 49 - 67
Bắc Ninh
10
Thứ 3
23-06-2020
Quảng Ninh
52 - 70 - 54 - 01
Quảng Ninh
62
Thứ 2
22-06-2020
Hà Nội
43 - 52 - 22 - 09
Hà Nội
17
Chủ nhật
21-06-2020
Thái Bình
95 - 36 - 04 - 99
Thái Bình
27
Thứ 7
20-06-2020
Nam Định
31 - 17 - 13 - 59
Nam Định
69
Thứ 6
19-06-2020
Hải Phòng
56 - 64 - 38 - 59
Hải Phòng
30
Thứ 5
18-06-2020
Hà Nội
00 - 18 - 06 - 50
Hà Nội
89
Thứ 4
17-06-2020
Bắc Ninh
93 - 77 - 51 - 79
Bắc Ninh
17
Thứ 3
16-06-2020
Quảng Ninh
57 - 71 - 40 - 04
Quảng Ninh
62
Thứ 2
15-06-2020
Hà Nội
98 - 72 - 30 - 41
Hà Nội
52
Chủ nhật
14-06-2020
Thái Bình
78 - 01 - 49 - 53
Thái Bình
74
Thứ 7
13-06-2020
Nam Định
79 - 30 - 39 - 38
Nam Định
61
Thứ 6
12-06-2020
Hải Phòng
34 - 40 - 03 - 09
Hải Phòng
03
Thứ 5
11-06-2020
Hà Nội
43 - 45 - 00 - 90
Hà Nội
34
Thứ 4
10-06-2020
Bắc Ninh
12 - 48 - 34 - 61
Bắc Ninh
30
Thứ 3
09-06-2020
Quảng Ninh
83 - 98 - 97 - 36
Quảng Ninh
70
Thứ 2
08-06-2020
Hà Nội
12 - 16 - 07 - 18
Hà Nội
60
Chủ nhật
07-06-2020
Thái Bình
27 - 55 - 64 - 91
Thái Bình
39
Thứ 7
06-06-2020
Nam Định
19 - 52 - 67 - 77
Nam Định
32
Thứ 6
05-06-2020
Hải Phòng
31 - 23 - 38 - 42
Hải Phòng
13
Thứ 5
04-06-2020
Hà Nội
04 - 27 - 06 - 66
Hà Nội
78
Thứ 4
03-06-2020
Bắc Ninh
79 - 09 - 33 - 75
Bắc Ninh
00
Thứ 3
02-06-2020
Quảng Ninh
51 - 12 - 16 - 39
Quảng Ninh
22
Thứ 2
01-06-2020
Hà Nội
59 - 03 - 51 - 52
Hà Nội
23
Chủ nhật
31-05-2020
Thái Bình
48 - 17 - 77 - 61
Thái Bình
34
Thứ 7
30-05-2020
Nam Định
80 - 17 - 44 - 75
Nam Định
64
Thứ 6
29-05-2020
Hải Phòng
17 - 18 - 73 - 62
Hải Phòng
54
Thứ 5
28-05-2020
Hà Nội
45 - 10 - 50 - 71
Hà Nội
13
Thứ 4
27-05-2020
Bắc Ninh
48 - 68 - 91 - 39
Bắc Ninh
61
Thứ 3
26-05-2020
Quảng Ninh
71 - 50 - 00 - 61
Quảng Ninh
54
Thứ 2
25-05-2020
Hà Nội
99 - 12 - 78 - 64
Hà Nội
11
Chủ nhật
24-05-2020
Thái Bình
22 - 57 - 12 - 19
Thái Bình
79
Thứ 7
23-05-2020
Nam Định
71 - 58 - 81 - 77
Nam Định
91
Thứ 6
22-05-2020
Hải Phòng
78 - 93 - 87 - 66
Hải Phòng
98
Thứ 5
21-05-2020
Hà Nội
60 - 94 - 32 - 54
Hà Nội
38
Thứ 4
20-05-2020
Bắc Ninh
88 - 05 - 28 - 12
Bắc Ninh
65
Thứ 3
19-05-2020
Quảng Ninh
75 - 13 - 43 - 04
Quảng Ninh
00
Thứ 2
18-05-2020
Hà Nội
35 - 03 - 46 - 42
Hà Nội
54
Chủ nhật
17-05-2020
Thái Bình
30 - 40 - 88 - 38
Thái Bình
80
Thứ 7
16-05-2020
Nam Định
24 - 44 - 23 - 52
Nam Định
46
Thứ 6
15-05-2020
Hải Phòng
93 - 79 - 22 - 73
Hải Phòng
95
Thứ 5
14-05-2020
Hà Nội
15 - 44 - 90 - 12
Hà Nội
63
Thứ 4
13-05-2020
Bắc Ninh
50 - 63 - 39 - 17
Bắc Ninh
95
Thứ 3
12-05-2020
Quảng Ninh
33 - 22 - 62 - 35
Quảng Ninh
09
Thứ 2
11-05-2020
Hà Nội
97 - 43 - 73 - 95
Hà Nội
19
Chủ nhật
10-05-2020
Thái Bình
22 - 80 - 59 - 44
Thái Bình
65
Thứ 7
09-05-2020
Nam Định
75 - 25 - 85 - 02
Nam Định
70
Thứ 6
08-05-2020
Hải Phòng
42 - 67 - 86 - 95
Hải Phòng
41
Thứ 5
07-05-2020
Hà Nội
16 - 78 - 79 - 08
Hà Nội
82
Thứ 4
06-05-2020
Bắc Ninh
- - -
Bắc Ninh
Thứ 3
05-05-2020
Quảng Ninh
20 - 37 - 65 - 25
Quảng Ninh
72
Thứ 2
04-05-2020
Hà Nội
79 - 97 - 80 - 22
Hà Nội
62
Chủ nhật
03-05-2020
Thái Bình
55 - 84 - 15 - 86
Thái Bình
47
Thứ 7
02-05-2020
Nam Định
99 - 24 - 70 - 46
Nam Định
32
Thứ 6
01-05-2020
Hải Phòng
64 - 68 - 38 - 69
Hải Phòng
66
Thứ 5
30-04-2020
Hà Nội
37 - 69 - 19 - 99
Hà Nội
02
Thứ 4
29-04-2020
Bắc Ninh
03 - 72 - 51 - 06
Bắc Ninh
98
Thứ 3
28-04-2020
Quảng Ninh
83 - 34 - 49 - 25
Quảng Ninh
63
Thứ 2
27-04-2020
Hà Nội
21 - 91 - 28 - 58
Hà Nội
61
Chủ nhật
26-04-2020
Thái Bình
08 - 75 - 40 - 42
Thái Bình
67
Thứ 7
25-04-2020
Nam Định
14 - 40 - 50 - 46
Nam Định
25
Thứ 6
24-04-2020
Hải Phòng
46 - 12 - 49 - 81
Hải Phòng
50
Thứ 5
23-04-2020
Hà Nội
32 - 03 - 81 - 08
Hà Nội
03
Thứ 4
22-04-2020
Bắc Ninh
- - -
Bắc Ninh
Thứ 3
21-04-2020
Quảng Ninh
- - -
Quảng Ninh
Thứ 2
20-04-2020
Hà Nội
- - -
Hà Nội
Chủ nhật
19-04-2020
Thái Bình
- - -
Thái Bình
Thứ 7
18-04-2020
Nam Định
- - -
Nam Định
Thứ 6
17-04-2020
Hải Phòng
- - -
Hải Phòng
Thứ 5
16-04-2020
Hà Nội
- - -
Hà Nội
Thứ 4
15-04-2020
Bắc Ninh
- - -
Bắc Ninh
Thứ 3
14-04-2020
Quảng Ninh
- - -
Quảng Ninh
Thứ 2
13-04-2020
Hà Nội
- - -
Hà Nội
Chủ nhật
12-04-2020
Thái Bình
- - -
Thái Bình
Thứ 7
11-04-2020
Nam Định
- - -
Nam Định
Thứ 6
10-04-2020
Hải Phòng
- - -
Hải Phòng
Thứ 5
09-04-2020
Hà Nội
- - -
Hà Nội
Thứ 4
08-04-2020
Bắc Ninh
- - -
Bắc Ninh
Thứ 3
07-04-2020
Quảng Ninh
- - -
Quảng Ninh
Thứ 2
06-04-2020
Hà Nội
- - -
Hà Nội
Chủ nhật
05-04-2020
Thái Bình
- - -
Thái Bình
Thứ 7
04-04-2020
Nam Định
- - -
Nam Định
Thứ 6
03-04-2020
Hải Phòng
- - -
Hải Phòng
Thứ 5
02-04-2020
Hà Nội
- - -
Hà Nội
Thứ 4
01-04-2020
Bắc Ninh
- - -
Bắc Ninh
Thứ 3
31-03-2020
Quảng Ninh
17 - 45 - 96 - 10
Quảng Ninh
19
Thứ 2
30-03-2020
Hà Nội
55 - 94 - 79 - 05
Hà Nội
02
Chủ nhật
29-03-2020
Thái Bình
24 - 66 - 52 - 88
Thái Bình
14
Thứ 7
28-03-2020
Nam Định
74 - 03 - 10 - 23
Nam Định
59
Thứ 6
27-03-2020
Hải Phòng
82 - 38 - 99 - 54
Hải Phòng
55
Thứ 5
26-03-2020
Hà Nội
06 - 93 - 82 - 80
Hà Nội
35
Thứ 4
25-03-2020
Bắc Ninh
68 - 19 - 21 - 48
Bắc Ninh
96
Thứ 3
24-03-2020
Quảng Ninh
99 - 42 - 59 - 95
Quảng Ninh
78
Thứ 2
23-03-2020
Hà Nội
56 - 87 - 07 - 93
Hà Nội
23
Chủ nhật
22-03-2020
Thái Bình
48 - 09 - 87 - 08
Thái Bình
24
Thứ 7
21-03-2020
Nam Định
91 - 48 - 90 - 26
Nam Định
21
Thứ 6
20-03-2020
Hải Phòng
74 - 73 - 89 - 21
Hải Phòng
36
Thứ 5
19-03-2020
Hà Nội
81 - 19 - 36 - 79
Hà Nội
74
Thứ 4
18-03-2020
Bắc Ninh
12 - 54 - 28 - 90
Bắc Ninh
89
Thứ 3
17-03-2020
Quảng Ninh
93 - 25 - 74 - 65
Quảng Ninh
67
Thứ 2
16-03-2020
Hà Nội
30 - 77 - 00 - 29
Hà Nội
22
Chủ nhật
15-03-2020
Thái Bình
85 - 10 - 24 - 18
Thái Bình
01
Thứ 7
14-03-2020
Nam Định
98 - 35 - 02 - 15
Nam Định
15
Thứ 6
13-03-2020
Hải Phòng
92 - 82 - 02 - 99
Hải Phòng
18
Thứ 5
12-03-2020
Hà Nội
44 - 56 - 01 - 47
Hà Nội
51
Thứ 4
11-03-2020
Bắc Ninh
45 - 79 - 21 - 11
Bắc Ninh
24
Thứ 3
10-03-2020
Quảng Ninh
99 - 01 - 17 - 63
Quảng Ninh
49
Thứ 2
09-03-2020
Hà Nội
64 - 80 - 76 - 95
Hà Nội
73
Chủ nhật
08-03-2020
Thái Bình
03 - 73 - 33 - 53
Thái Bình
60
Thứ 7
07-03-2020
Nam Định
06 - 83 - 85 - 12
Nam Định
68
Thứ 6
06-03-2020
Hải Phòng
00 - 83 - 71 - 17
Hải Phòng
54
Thứ 5
05-03-2020
Hà Nội
33 - 26 - 05 - 04
Hà Nội
91
Thứ 4
04-03-2020
Bắc Ninh
50 - 31 - 38 - 61
Bắc Ninh
23
Thứ 3
03-03-2020
Quảng Ninh
66 - 16 - 72 - 35
Quảng Ninh
23
Thứ 2
02-03-2020
Hà Nội
- - -
Hà Nội
Chủ nhật
01-03-2020
Thái Bình
- - -
Thái Bình
Thứ 7
29-02-2020
Nam Định
- - -
Nam Định
Thứ 6
28-02-2020
Hải Phòng
65 - 98 - 27 - 96
Hải Phòng
82
Thứ 5
27-02-2020
Hà Nội
52 - 81 - 07 - 06
Hà Nội
22
Thứ 4
26-02-2020
Bắc Ninh
83 - 96 - 47 - 19
Bắc Ninh
46
Thứ 3
25-02-2020
Quảng Ninh
50 - 76 - 24 - 36
Quảng Ninh
76
Thứ 2
24-02-2020
Hà Nội
31 - 68 - 80 - 65
Hà Nội
09
Chủ nhật
23-02-2020
Thái Bình
42 - 73 - 24 - 38
Thái Bình
44
Thứ 7
22-02-2020
Nam Định
33 - 60 - 62 - 32
Nam Định
47
Thứ 6
21-02-2020
Hải Phòng
57 - 40 - 61 - 67
Hải Phòng
89
Thứ 5
20-02-2020
Hà Nội
93 - 31 - 40 - 22
Hà Nội
04
Thứ 4
19-02-2020
Bắc Ninh
85 - 37 - 52 - 50
Bắc Ninh
98
Thứ 3
18-02-2020
Quảng Ninh
48 - 41 - 40 - 59
Quảng Ninh
16
Thứ 2
17-02-2020
Hà Nội
70 - 42 - 23 - 92
Hà Nội
17
Chủ nhật
16-02-2020
Thái Bình
49 - 92 - 75 - 51
Thái Bình
76
Thứ 7
15-02-2020
Nam Định
41 - 30 - 88 - 99
Nam Định
17
Thứ 6
14-02-2020
Hải Phòng
34 - 68 - 33 - 70
Hải Phòng
55
Thứ 5
13-02-2020
Hà Nội
05 - 29 - 76 - 07
Hà Nội
32
Thứ 4
12-02-2020
Bắc Ninh
64 - 71 - 47 - 49
Bắc Ninh
47
Thứ 3
11-02-2020
Quảng Ninh
70 - 03 - 36 - 84
Quảng Ninh
96
Thứ 2
10-02-2020
Hà Nội
69 - 99 - 64 - 83
Hà Nội
45
Chủ nhật
09-02-2020
Thái Bình
04 - 78 - 48 - 87
Thái Bình
47
Thứ 7
08-02-2020
Nam Định
15 - 59 - 64 - 52
Nam Định
91
Thứ 6
07-02-2020
Hải Phòng
40 - 71 - 18 - 12
Hải Phòng
73
Thứ 5
06-02-2020
Hà Nội
08 - 12 - 00 - 56
Hà Nội
75
Thứ 4
05-02-2020
Bắc Ninh
94 - 59 - 18 - 97
Bắc Ninh
15
Thứ 3
04-02-2020
Quảng Ninh
07 - 79 - 54 - 11
Quảng Ninh
10
Thứ 2
03-02-2020
Hà Nội
85 - 30 - 97 - 68
Hà Nội
07
Chủ nhật
02-02-2020
Thái Bình
40 - 89 - 38 - 11
Thái Bình
34
Thứ 7
01-02-2020
Nam Định
22 - 71 - 82 - 57
Nam Định
30
Thứ 6
31-01-2020
Hải Phòng
68 - 54 - 29 - 61
Hải Phòng
15
Thứ 5
30-01-2020
Hà Nội
65 - 23 - 82 - 34
Hà Nội
12
Thứ 4
29-01-2020
Bắc Ninh
13 - 28 - 15 - 82
Bắc Ninh
89
Thứ 3
28-01-2020
Quảng Ninh
84 - 90 - 81 - 04
Quảng Ninh
40
Thứ 2
27-01-2020
Hà Nội
- - -
Hà Nội
Chủ nhật
26-01-2020
Thái Bình
- - -
Thái Bình
Thứ 7
25-01-2020
Nam Định
- - -
Nam Định
Thứ 6
24-01-2020
Hải Phòng
- - -
Hải Phòng
Thứ 5
23-01-2020
Hà Nội
84 - 71 - 75 - 18
Hà Nội
75
Thứ 4
22-01-2020
Bắc Ninh
58 - 09 - 30 - 62
Bắc Ninh
49
Thứ 3
21-01-2020
Quảng Ninh
61 - 06 - 55 - 85
Quảng Ninh
97
Thứ 2
20-01-2020
Hà Nội
13 - 85 - 37 - 44
Hà Nội
50
Chủ nhật
19-01-2020
Thái Bình
23 - 11 - 34 - 95
Thái Bình
21
Thứ 7
18-01-2020
Nam Định
89 - 71 - 59 - 48
Nam Định
06
Thứ 6
17-01-2020
Hải Phòng
74 - 71 - 84 - 28
Hải Phòng
71
Thứ 5
16-01-2020
Hà Nội
93 - 71 - 64 - 19
Hà Nội
82
Thứ 4
15-01-2020
Bắc Ninh
54 - 24 - 84 - 33
Bắc Ninh
10
Thứ 3
14-01-2020
Quảng Ninh
12 - 18 - 07 - 97
Quảng Ninh
64
Thứ 2
13-01-2020
Hà Nội
11 - 51 - 46 - 20
Hà Nội
44
Chủ nhật
12-01-2020
Thái Bình
08 - 24 - 53 - 65
Thái Bình
80
Thứ 7
11-01-2020
Nam Định
35 - 78 - 12 - 08
Nam Định
58
Thứ 6
10-01-2020
Hải Phòng
96 - 22 - 91 - 41
Hải Phòng
96
Thứ 5
09-01-2020
Hà Nội
08 - 94 - 70 - 05
Hà Nội
74
Thứ 4
08-01-2020
Bắc Ninh
91 - 71 - 86 - 45
Bắc Ninh
04
Thứ 3
07-01-2020
Quảng Ninh
16 - 87 - 98 - 28
Quảng Ninh
54
Thứ 2
06-01-2020
Hà Nội
77 - 89 - 23 - 10
Hà Nội
12
Chủ nhật
05-01-2020
Thái Bình
00 - 43 - 47 - 82
Thái Bình
21
Thứ 7
04-01-2020
Nam Định
47 - 71 - 70 - 07
Nam Định
49
Thứ 6
03-01-2020
Hải Phòng
82 - 89 - 02 - 37
Hải Phòng
43
Thứ 5
02-01-2020
Hà Nội
58 - 34 - 88 - 48
Hà Nội
04
Thứ 4
01-01-2020
Bắc Ninh
58 - 53 - 41 - 29
Bắc Ninh
05
Thứ 3
31-12-2019
Quảng Ninh
14 - 92 - 29 - 48
Quảng Ninh
08
Thứ 2
30-12-2019
Hà Nội
61 - 22 - 06 - 81
Hà Nội
88
Chủ nhật
29-12-2019
Thái Bình
85 - 51 - 52 - 55
Thái Bình
01
Thứ 7
28-12-2019
Nam Định
89 - 65 - 84 - 10
Nam Định
01
Thứ 6
27-12-2019
Hải Phòng
47 - 32 - 41 - 00
Hải Phòng
77
Thứ 5
26-12-2019
Hà Nội
75 - 02 - 74 - 80
Hà Nội
39
Thứ 4
25-12-2019
Bắc Ninh
38 - 59 - 02 - 43
Bắc Ninh
81
Thứ 3
24-12-2019
Quảng Ninh
88 - 98 - 94 - 57
Quảng Ninh
26
Thứ 2
23-12-2019
Hà Nội
52 - 15 - 76 - 07
Hà Nội
24
Chủ nhật
22-12-2019
Thái Bình
13 - 80 - 53 - 12
Thái Bình
42
Thứ 7
21-12-2019
Nam Định
26 - 24 - 23 - 05
Nam Định
48
Thứ 6
20-12-2019
Hải Phòng
94 - 75 - 44 - 87
Hải Phòng
84
Thứ 5
19-12-2019
Hà Nội
74 - 89 - 75 - 26
Hà Nội
81
Thứ 4
18-12-2019
Bắc Ninh
84 - 49 - 14 - 13
Bắc Ninh
49
Thứ 3
17-12-2019
Quảng Ninh
32 - 72 - 82 - 76
Quảng Ninh
22
Thứ 2
16-12-2019
Hà Nội
19 - 73 - 48 - 49
Hà Nội
68
Chủ nhật
15-12-2019
Thái Bình
25 - 97 - 53 - 06
Thái Bình
06
Thứ 7
14-12-2019
Nam Định
21 - 93 - 46 - 91
Nam Định
94
Thứ 6
13-12-2019
Hải Phòng
49 - 16 - 93 - 01
Hải Phòng
76
Thứ 5
12-12-2019
Hà Nội
82 - 27 - 01 - 77
Hà Nội
47
Thứ 4
11-12-2019
Bắc Ninh
44 - 53 - 15 - 87
Bắc Ninh
85
Thứ 3
10-12-2019
Quảng Ninh
60 - 49 - 54 - 21
Quảng Ninh
33
Thứ 2
09-12-2019
Hà Nội
87 - 22 - 38 - 01
Hà Nội
76
Chủ nhật
08-12-2019
Thái Bình
96 - 42 - 77 - 12
Thái Bình
40
Thứ 7
07-12-2019
Nam Định
21 - 99 - 68 - 40
Nam Định
38
Thứ 6
06-12-2019
Hải Phòng
84 - 21 - 66 - 25
Hải Phòng
30
Thứ 5
05-12-2019
Hà Nội
90 - 35 - 78 - 75
Hà Nội
67
Thứ 4
04-12-2019
Bắc Ninh
39 - 55 - 93 - 82
Bắc Ninh
19
Thứ 3
03-12-2019
Quảng Ninh
06 - 08 - 79 - 29
Quảng Ninh
97
Thứ 2
02-12-2019
Hà Nội
56 - 62 - 97 - 08
Hà Nội
97
Chủ nhật
01-12-2019
Thái Bình
61 - 90 - 69 - 18
Thái Bình
87
Thứ 7
30-11-2019
Nam Định
52 - 62 - 76 - 54
Nam Định
96
Thứ 6
29-11-2019
Hải Phòng
47 - 35 - 66 - 78
Hải Phòng
03
Thứ 5
28-11-2019
Hà Nội
86 - 01 - 81 - 16
Hà Nội
32
Thứ 4
27-11-2019
Bắc Ninh
07 - 19 - 22 - 79
Bắc Ninh
57
Thứ 3
26-11-2019
Quảng Ninh
81 - 42 - 93 - 36
Quảng Ninh
31
Thứ 2
25-11-2019
Hà Nội
26 - 81 - 85 - 93
Hà Nội
68
Chủ nhật
24-11-2019
Thái Bình
77 - 55 - 91 - 36
Thái Bình
42
Thứ 7
23-11-2019
Nam Định
80 - 05 - 87 - 25
Nam Định
36
Thứ 6
22-11-2019
Hải Phòng
95 - 90 - 76 - 87
Hải Phòng
78
Thứ 5
21-11-2019
Hà Nội
03 - 08 - 12 - 11
Hà Nội
15
Thứ 4
20-11-2019
Bắc Ninh
87 - 77 - 30 - 55
Bắc Ninh
51
Thứ 3
19-11-2019
Quảng Ninh
51 - 98 - 64 - 63
Quảng Ninh
42
Thứ 2
18-11-2019
Hà Nội
79 - 38 - 20 - 45
Hà Nội
84
Chủ nhật
17-11-2019
Thái Bình
01 - 02 - 71 - 07
Thái Bình
00
Thứ 7
16-11-2019
Nam Định
77 - 78 - 35 - 49
Nam Định
82
Thứ 6
15-11-2019
Hải Phòng
50 - 77 - 19 - 69
Hải Phòng
08
Thứ 5
14-11-2019
Hà Nội
91 - 66 - 54 - 65
Hà Nội
58
Thứ 4
13-11-2019
Bắc Ninh
94 - 68 - 81 - 75
Bắc Ninh
18
Thứ 3
12-11-2019
Quảng Ninh
55 - 63 - 97 - 07
Quảng Ninh
44
Thứ 2
11-11-2019
Hà Nội
27 - 51 - 02 - 87
Hà Nội
16
Chủ nhật
10-11-2019
Thái Bình
33 - 57 - 55 - 70
Thái Bình
10
Thứ 7
09-11-2019
Nam Định
60 - 73 - 03 - 74
Nam Định
02
Thứ 6
08-11-2019
Hải Phòng
80 - 28 - 67 - 58
Hải Phòng
92
Thứ 5
07-11-2019
Hà Nội
83 - 95 - 96 - 05
Hà Nội
24
Thứ 4
06-11-2019
Bắc Ninh
47 - 85 - 42 - 43
Bắc Ninh
81
Thứ 3
05-11-2019
Quảng Ninh
78 - 94 - 48 - 54
Quảng Ninh
90
Thứ 2
04-11-2019
Hà Nội
75 - 15 - 24 - 74
Hà Nội
43
Chủ nhật
03-11-2019
Thái Bình
90 - 20 - 17 - 11
Thái Bình
11
Thứ 7
02-11-2019
Nam Định
65 - 46 - 47 - 68
Nam Định
94
Thứ 6
01-11-2019
Hải Phòng
51 - 83 - 72 - 87
Hải Phòng
68
Thứ 5
31-10-2019
Hà Nội
42 - 66 - 12 - 85
Hà Nội
62
Thứ 4
30-10-2019
Bắc Ninh
26 - 24 - 47 - 15
Bắc Ninh
98
Thứ 3
29-10-2019
Quảng Ninh
52 - 76 - 43 - 34
Quảng Ninh
42
Thứ 2
28-10-2019
Hà Nội
01 - 09 - 03 - 17
Hà Nội
39
Chủ nhật
27-10-2019
Thái Bình
49 - 28 - 02 - 26
Thái Bình
16
Thứ 7
26-10-2019
Nam Định
85 - 94 - 59 - 11
Nam Định
09
Thứ 6
25-10-2019
Hải Phòng
45 - 22 - 26 - 33
Hải Phòng
84
Thứ 5
24-10-2019
Hà Nội
98 - 86 - 99 - 87
Hà Nội
74
Thứ 4
23-10-2019
Bắc Ninh
12 - 71 - 60 - 34
Bắc Ninh
53
Thứ 3
22-10-2019
Quảng Ninh
41 - 35 - 24 - 21
Quảng Ninh
37
Thứ 2
21-10-2019
Hà Nội
10 - 42 - 30 - 99
Hà Nội
74
Chủ nhật
20-10-2019
Thái Bình
00 - 17 - 47 - 86
Thái Bình
49
Thứ 7
19-10-2019
Nam Định
40 - 59 - 19 - 05
Nam Định
98
Thứ 6
18-10-2019
Hải Phòng
67 - 62 - 74 - 98
Hải Phòng
97
Thứ 5
17-10-2019
Hà Nội
27 - 53 - 73 - 41
Hà Nội
61
Thứ 4
16-10-2019
Bắc Ninh
07 - 63 - 29 - 02
Bắc Ninh
41
Thứ 3
15-10-2019
Quảng Ninh
23 - 43 - 58 - 37
Quảng Ninh
30
Thứ 2
14-10-2019
Hà Nội
38 - 50 - 36 - 02
Hà Nội
11
Chủ nhật
13-10-2019
Thái Bình
70 - 24 - 81 - 34
Thái Bình
48
Thứ 7
12-10-2019
Nam Định
84 - 86 - 45 - 64
Nam Định
09
Thứ 6
11-10-2019
Hải Phòng
81 - 58 - 28 - 27
Hải Phòng
68
Thứ 5
10-10-2019
Hà Nội
81 - 30 - 29 - 42
Hà Nội
46
Thứ 4
09-10-2019
Bắc Ninh
33 - 48 - 64 - 34
Bắc Ninh
84
Thứ 3
08-10-2019
Quảng Ninh
21 - 48 - 18 - 68
Quảng Ninh
01
Thứ 2
07-10-2019
Hà Nội
54 - 24 - 74 - 85
Hà Nội
00
Chủ nhật
06-10-2019
Thái Bình
24 - 49 - 14 - 56
Thái Bình
75
Thứ 7
05-10-2019
Nam Định
04 - 09 - 11 - 50
Nam Định
52
Thứ 6
04-10-2019
Hải Phòng
52 - 92 - 91 - 62
Hải Phòng
51
Thứ 5
03-10-2019
Hà Nội
59 - 67 - 14 - 92
Hà Nội
27
Thứ 4
02-10-2019
Bắc Ninh
81 - 74 - 98 - 57
Bắc Ninh
81
Thứ 3
01-10-2019
Quảng Ninh
78 - 45 - 16 - 07
Quảng Ninh
15
Thứ 2
30-09-2019
Hà Nội
27 - 77 - 33 - 11
Hà Nội
64
Chủ nhật
29-09-2019
Thái Bình
68 - 35 - 72 - 43
Thái Bình
24
Thứ 7
28-09-2019
Nam Định
09 - 37 - 60 - 08
Nam Định
16
Thứ 6
27-09-2019
Hải Phòng
99 - 57 - 92 - 07
Hải Phòng
78
Thứ 5
26-09-2019
Hà Nội
00 - 85 - 97 - 79
Hà Nội
57
Thứ 4
25-09-2019
Bắc Ninh
35 - 36 - 73 - 99
Bắc Ninh
59
Thứ 3
24-09-2019
Quảng Ninh
83 - 26 - 02 - 80
Quảng Ninh
24
Thứ 2
23-09-2019
Hà Nội
11 - 85 - 53 - 05
Hà Nội
29
Chủ nhật
22-09-2019
Thái Bình
70 - 02 - 05 - 94
Thái Bình
74
Thứ 7
21-09-2019
Nam Định
37 - 56 - 84 - 09
Nam Định
78
Thứ 6
20-09-2019
Hải Phòng
35 - 83 - 88 - 44
Hải Phòng
76
Thứ 5
19-09-2019
Hà Nội
85 - 27 - 74 - 84
Hà Nội
20
Thứ 4
18-09-2019
Bắc Ninh
41 - 85 - 06 - 93
Bắc Ninh
46
Thứ 3
17-09-2019
Quảng Ninh
57 - 82 - 78 - 49
Quảng Ninh
01
Thứ 2
16-09-2019
Hà Nội
24 - 78 - 02 - 62
Hà Nội
97
Chủ nhật
15-09-2019
Thái Bình
88 - 42 - 12 - 89
Thái Bình
03
Thứ 7
14-09-2019
Nam Định
34 - 57 - 56 - 37
Nam Định
43
Thứ 6
13-09-2019
Hải Phòng
48 - 79 - 26 - 38
Hải Phòng
82
Thứ 5
12-09-2019
Hà Nội
15 - 64 - 70 - 80
Hà Nội
17
Thứ 4
11-09-2019
Bắc Ninh
61 - 74 - 77 - 07
Bắc Ninh
41
Thứ 3
10-09-2019
Quảng Ninh
24 - 71 - 43 - 06
Quảng Ninh
11
Thứ 2
09-09-2019
Hà Nội
04 - 16 - 26 - 91
Hà Nội
83
Chủ nhật
08-09-2019
Thái Bình
23 - 02 - 00 - 13
Thái Bình
68
Thứ 7
07-09-2019
Nam Định
88 - 48 - 21 - 70
Nam Định
16
Thứ 6
06-09-2019
Hải Phòng
96 - 60 - 31 - 77
Hải Phòng
17
Thứ 5
05-09-2019
Hà Nội
50 - 03 - 16 - 58
Hà Nội
51
Thứ 4
04-09-2019
Bắc Ninh
63 - 58 - 57 - 32
Bắc Ninh
84
Thứ 3
03-09-2019
Quảng Ninh
83 - 60 - 82 - 06
Quảng Ninh
54
Thứ 2
02-09-2019
Hà Nội
12 - 24 - 52 - 61
Hà Nội
25
Chủ nhật
01-09-2019
Thái Bình
84 - 19 - 31 - 77
Thái Bình
97
Thứ 7
31-08-2019
Nam Định
60 - 27 - 44 - 95
Nam Định
60
Thứ 6
30-08-2019
Hải Phòng
79 - 19 - 83 - 63
Hải Phòng
66
Thứ 5
29-08-2019
Hà Nội
55 - 24 - 96 - 79
Hà Nội
73
Thứ 4
28-08-2019
Bắc Ninh
99 - 32 - 71 - 54
Bắc Ninh
62
Thứ 3
27-08-2019
Quảng Ninh
02 - 60 - 41 - 45
Quảng Ninh
62
Thứ 2
26-08-2019
Hà Nội
00 - 58 - 85 - 98
Hà Nội
63
Chủ nhật
25-08-2019
Thái Bình
30 - 71 - 13 - 19
Thái Bình
01
Thứ 7
24-08-2019
Nam Định
23 - 44 - 31 - 28
Nam Định
62
Thứ 6
23-08-2019
Hải Phòng
01 - 80 - 39 - 89
Hải Phòng
47
Thứ 5
22-08-2019
Hà Nội
52 - 39 - 41 - 44
Hà Nội
93
Thứ 4
21-08-2019
Bắc Ninh
95 - 50 - 58 - 00
Bắc Ninh
37
Thứ 3
20-08-2019
Quảng Ninh
51 - 08 - 19 - 84
Quảng Ninh
65
Thứ 2
19-08-2019
Hà Nội
70 - 52 - 35 - 66
Hà Nội
82
Chủ nhật
18-08-2019
Thái Bình
47 - 09 - 18 - 53
Thái Bình
11
Thứ 7
17-08-2019
Nam Định
82 - 27 - 67 - 53
Nam Định
98
Thứ 6
16-08-2019
Hải Phòng
83 - 03 - 47 - 93
Hải Phòng
74
Thứ 5
15-08-2019
Hà Nội
76 - 11 - 55 - 25
Hà Nội
74
Thứ 4
14-08-2019
Bắc Ninh
63 - 58 - 98 - 38
Bắc Ninh
84
Thứ 3
13-08-2019
Quảng Ninh
00 - 76 - 15 - 91
Quảng Ninh
81
Thứ 2
12-08-2019
Hà Nội
41 - 82 - 53 - 62
Hà Nội
59
Chủ nhật
11-08-2019
Thái Bình
26 - 92 - 50 - 87
Thái Bình
76
Thứ 7
10-08-2019
Nam Định
47 - 62 - 95 - 84
Nam Định
40
Thứ 6
09-08-2019
Hải Phòng
94 - 55 - 44 - 77
Hải Phòng
02
Thứ 5
08-08-2019
Hà Nội
39 - 18 - 92 - 75
Hà Nội
62
Thứ 4
07-08-2019
Bắc Ninh
00 - 59 - 28 - 23
Bắc Ninh
26
Thứ 3
06-08-2019
Quảng Ninh
91 - 47 - 09 - 88
Quảng Ninh
48
Thứ 2
05-08-2019
Hà Nội
89 - 87 - 93 - 57
Hà Nội
91
Chủ nhật
04-08-2019
Thái Bình
31 - 75 - 32 - 52
Thái Bình
32
Thứ 7
03-08-2019
Nam Định
37 - 88 - 69 - 05
Nam Định
33
Thứ 6
02-08-2019
Hải Phòng
91 - 68 - 79 - 63
Hải Phòng
82
Thứ 5
01-08-2019
Hà Nội
05 - 20 - 17 - 14
Hà Nội
56
Thứ 4
31-07-2019
Bắc Ninh
03 - 36 - 18 - 12
Bắc Ninh
90
Thứ 3
30-07-2019
Quảng Ninh
95 - 39 - 67 - 30
Quảng Ninh
57
Thứ 2
29-07-2019
Hà Nội
77 - 74 - 64 - 45
Hà Nội
18
Chủ nhật
28-07-2019
Thái Bình
16 - 93 - 30 - 11
Thái Bình
08
Thứ 7
27-07-2019
Nam Định
74 - 33 - 10 - 17
Nam Định
94
Thứ 6
26-07-2019
Hải Phòng
30 - 42 - 05 - 06
Hải Phòng
20
Thứ 5
25-07-2019
Hà Nội
64 - 35 - 34 - 96
Hà Nội
82
Thứ 4
24-07-2019
Bắc Ninh
08 - 92 - 49 - 42
Bắc Ninh
61
Thứ 3
23-07-2019
Quảng Ninh
57 - 22 - 64 - 56
Quảng Ninh
74
Thứ 2
22-07-2019
Hà Nội
03 - 29 - 27 - 79
Hà Nội
98
Chủ nhật
21-07-2019
Thái Bình
92 - 54 - 47 - 99
Thái Bình
45
Thứ 7
20-07-2019
Nam Định
87 - 30 - 16 - 56
Nam Định
05
Thứ 6
19-07-2019
Hải Phòng
63 - 84 - 94 - 22
Hải Phòng
02
Thứ 5
18-07-2019
Hà Nội
38 - 09 - 11 - 43
Hà Nội
07
Thứ 4
17-07-2019
Bắc Ninh
78 - 40 - 08 - 73
Bắc Ninh
09
Thứ 3
16-07-2019
Quảng Ninh
81 - 15 - 46 - 43
Quảng Ninh
55
Thứ 2
15-07-2019
Hà Nội
53 - 85 - 17 - 11
Hà Nội
07
Chủ nhật
14-07-2019
Thái Bình
26 - 05 - 08 - 73
Thái Bình
02
Thứ 7
13-07-2019
Nam Định
55 - 46 - 79 - 11
Nam Định
97
Thứ 6
12-07-2019
Hải Phòng
58 - 23 - 86 - 57
Hải Phòng
89
Thứ 5
11-07-2019
Hà Nội
24 - 08 - 38 - 84
Hà Nội
66
Thứ 4
10-07-2019
Bắc Ninh
59 - 57 - 19 - 82
Bắc Ninh
66
Thứ 3
09-07-2019
Quảng Ninh
40 - 07 - 62 - 52
Quảng Ninh
90
Thứ 2
08-07-2019
Hà Nội
04 - 61 - 93 - 65
Hà Nội
83
Chủ nhật
07-07-2019
Thái Bình
65 - 41 - 70 - 39
Thái Bình
05
Thứ 7
06-07-2019
Nam Định
68 - 89 - 80 - 65
Nam Định
97
Thứ 6
05-07-2019
Hải Phòng
95 - 19 - 33 - 39
Hải Phòng
37
Thứ 5
04-07-2019
Hà Nội
95 - 31 - 88 - 13
Hà Nội
20
Thứ 4
03-07-2019
Bắc Ninh
64 - 58 - 57 - 26
Bắc Ninh
88
Thứ 3
02-07-2019
Quảng Ninh
24 - 07 - 58 - 95
Quảng Ninh
78
Thứ 2
01-07-2019
Hà Nội
72 - 93 - 77 - 39
Hà Nội
84
Chủ nhật
30-06-2019
Thái Bình
77 - 01 - 94 - 42
Thái Bình
22
Thứ 7
29-06-2019
Nam Định
10 - 86 - 85 - 92
Nam Định
34
Thứ 6
28-06-2019
Hải Phòng
10 - 38 - 54 - 55
Hải Phòng
73
Thứ 5
27-06-2019
Hà Nội
88 - 20 - 75 - 04
Hà Nội
76
Thứ 4
26-06-2019
Bắc Ninh
14 - 28 - 65 - 50
Bắc Ninh
95
Thứ 3
25-06-2019
Quảng Ninh
19 - 90 - 44 - 52
Quảng Ninh
68
Thứ 2
24-06-2019
Hà Nội
90 - 44 - 16 - 64
Hà Nội
84
Chủ nhật
23-06-2019
Thái Bình
60 - 12 - 17 - 00
Thái Bình
95
Thứ 7
22-06-2019
Nam Định
34 - 35 - 87 - 45
Nam Định
04
Thứ 6
21-06-2019
Hải Phòng
11 - 40 - 37 - 57
Hải Phòng
86
Thứ 5
20-06-2019
Hà Nội
09 - 53 - 87 - 97
Hà Nội
32
Thứ 4
19-06-2019
Bắc Ninh
45 - 21 - 58 - 89
Bắc Ninh
53
Thứ 3
18-06-2019
Quảng Ninh
60 - 23 - 39 - 19
Quảng Ninh
98
Thứ 2
17-06-2019
Hà Nội
58 - 00 - 99 - 41
Hà Nội
74
Chủ nhật
16-06-2019
Thái Bình
39 - 37 - 62 - 83
Thái Bình
77
Thứ 7
15-06-2019
Nam Định
43 - 51 - 54 - 78
Nam Định
09
Thứ 6
14-06-2019
Hải Phòng
13 - 11 - 81 - 00
Hải Phòng
01
Thứ 5
13-06-2019
Hà Nội
22 - 16 - 93 - 18
Hà Nội
59
Thứ 4
12-06-2019
Bắc Ninh
40 - 56 - 58 - 65
Bắc Ninh
98
Thứ 3
11-06-2019
Quảng Ninh
57 - 58 - 55 - 52
Quảng Ninh
14
Thứ 2
10-06-2019
Hà Nội
20 - 61 - 82 - 93
Hà Nội
97
Chủ nhật
09-06-2019
Thái Bình
57 - 33 - 78 - 55
Thái Bình
38
Thứ 7
08-06-2019
Nam Định
58 - 28 - 38 - 78
Nam Định
75
Thứ 6
07-06-2019
Hải Phòng
20 - 36 - 86 - 75
Hải Phòng
73
Thứ 5
06-06-2019
Hà Nội
15 - 67 - 95 - 34
Hà Nội
40
Thứ 4
05-06-2019
Bắc Ninh
60 - 79 - 03 - 81
Bắc Ninh
67
Thứ 3
04-06-2019
Quảng Ninh
91 - 59 - 97 - 79
Quảng Ninh
86
Thứ 2
03-06-2019
Hà Nội
49 - 27 - 36 - 89
Hà Nội
73
Chủ nhật
02-06-2019
Thái Bình
04 - 30 - 92 - 73
Thái Bình
57
Thứ 7
01-06-2019
Nam Định
63 - 32 - 23 - 11
Nam Định
91
Thứ 6
31-05-2019
Hải Phòng
77 - 09 - 45 - 06
Hải Phòng
05
Thứ 5
30-05-2019
Hà Nội
56 - 90 - 76 - 16
Hà Nội
25
Thứ 4
29-05-2019
Bắc Ninh
81 - 30 - 48 - 94
Bắc Ninh
46
Thứ 3
28-05-2019
Quảng Ninh
43 - 72 - 73 - 02
Quảng Ninh
58
Thứ 2
27-05-2019
Hà Nội
79 - 43 - 45 - 69
Hà Nội
47
Chủ nhật
26-05-2019
Thái Bình
92 - 07 - 12 - 14
Thái Bình
64
Thứ 7
25-05-2019
Nam Định
45 - 36 - 70 - 60
Nam Định
33
Thứ 6
24-05-2019
Hải Phòng
52 - 27 - 48 - 33
Hải Phòng
63
Thứ 5
23-05-2019
Hà Nội
59 - 96 - 38 - 55
Hà Nội
83
Thứ 4
22-05-2019
Bắc Ninh
39 - 99 - 73 - 00
Bắc Ninh
35
Thứ 3
21-05-2019
Quảng Ninh
37 - 57 - 56 - 29
Quảng Ninh
34
Thứ 2
20-05-2019
Hà Nội
60 - 01 - 47 - 15
Hà Nội
64
Chủ nhật
19-05-2019
Thái Bình
68 - 49 - 44 - 15
Thái Bình
12
Thứ 7
18-05-2019
Nam Định
67 - 19 - 57 - 54
Nam Định
49
Thứ 6
17-05-2019
Hải Phòng
00 - 05 - 45 - 54
Hải Phòng
32
Thứ 5
16-05-2019
Hà Nội
26 - 90 - 60 - 96
Hà Nội
36
Thứ 4
15-05-2019
Bắc Ninh
81 - 18 - 33 - 17
Bắc Ninh
19
Thứ 3
14-05-2019
Quảng Ninh
13 - 93 - 80 - 55
Quảng Ninh
82
Thứ 2
13-05-2019
Hà Nội
59 - 65 - 90 - 75
Hà Nội
68
Chủ nhật
12-05-2019
Thái Bình
69 - 27 - 05 - 98
Thái Bình
86
Thứ 7
11-05-2019
Nam Định
49 - 62 - 57 - 22
Nam Định
00
Thứ 6
03-05-2019
Hải Phòng
30 - 96 - 70 - 75
Hải Phòng
50
Thứ 5
02-05-2019
Hà Nội
33 - 49 - 90 - 60
Hà Nội
61
Thứ 4
01-05-2019
Bắc Ninh
93 - 81 - 63 - 54
Bắc Ninh
41
Thứ 3
30-04-2019
Quảng Ninh
41 - 21 - 38 - 79
Quảng Ninh
06
Thứ 2
29-04-2019
Hà Nội
24 - 99 - 68 - 97
Hà Nội
17
Chủ nhật
28-04-2019
Thái Bình
80 - 83 - 70 - 02
Thái Bình
19
Thứ 7
27-04-2019
Nam Định
28 - 86 - 26 - 64
Nam Định
29
Thứ 6
26-04-2019
Hải Phòng
92 - 51 - 16 - 12
Hải Phòng
02
Thứ 5
25-04-2019
Hà Nội
76 - 62 - 84 - 80
Hà Nội
88
Thứ 4
24-04-2019
Bắc Ninh
30 - 90 - 52 - 01
Bắc Ninh
29
Thứ 3
23-04-2019
Quảng Ninh
58 - 96 - 48 - 87
Quảng Ninh
41
Thứ 2
22-04-2019
Hà Nội
59 - 19 - 00 - 78
Hà Nội
19
Chủ nhật
21-04-2019
Thái Bình
66 - 64 - 30 - 89
Thái Bình
03
Thứ 7
20-04-2019
Nam Định
96 - 66 - 62 - 19
Nam Định
97
Thứ 6
19-04-2019
Hải Phòng
08 - 24 - 93 - 55
Hải Phòng
88
Thứ 5
18-04-2019
Hà Nội
90 - 92 - 12 - 36
Hà Nội
99
Thứ 4
17-04-2019
Bắc Ninh
51 - 16 - 49 - 94
Bắc Ninh
19
Thứ 3
16-04-2019
Quảng Ninh
45 - 25 - 22 - 82
Quảng Ninh
22
Thứ 2
15-04-2019
Hà Nội
24 - 80 - 16 - 81
Hà Nội
43
Chủ nhật
14-04-2019
Thái Bình
71 - 54 - 39 - 84
Thái Bình
67
Thứ 7
13-04-2019
Nam Định
82 - 47 - 45 - 52
Nam Định
81
Thứ 6
12-04-2019
Hải Phòng
73 - 21 - 05 - 00
Hải Phòng
08
Thứ 5
11-04-2019
Hà Nội
12 - 01 - 04 - 56
Hà Nội
36
Thứ 4
10-04-2019
Bắc Ninh
52 - 99 - 13 - 36
Bắc Ninh
84
Thứ 3
09-04-2019
Quảng Ninh
91 - 29 - 60 - 50
Quảng Ninh
65
Thứ 2
08-04-2019
Hà Nội
40 - 07 - 52 - 95
Hà Nội
10
Chủ nhật
07-04-2019
Thái Bình
40 - 00 - 66 - 01
Thái Bình
64
Thứ 7
06-04-2019
Nam Định
66 - 07 - 34 - 67
Nam Định
88
Thứ 6
05-04-2019
Hải Phòng
27 - 75 - 24 - 91
Hải Phòng
58
Thứ 5
04-04-2019
Hà Nội
41 - 97 - 79 - 85
Hà Nội
84
Thứ 4
03-04-2019
Bắc Ninh
30 - 29 - 64 - 77
Bắc Ninh
34
Thứ 3
02-04-2019
Quảng Ninh
08 - 56 - 88 - 14
Quảng Ninh
93
Thứ 2
01-04-2019
Hà Nội
91 - 15 - 55 - 56
Hà Nội
20
Chủ nhật
31-03-2019
Thái Bình
97 - 15 - 49 - 10
Thái Bình
48
Thứ 7
30-03-2019
Nam Định
36 - 42 - 09 - 99
Nam Định
61
Thứ 6
29-03-2019
Hải Phòng
01 - 26 - 92 - 81
Hải Phòng
42
Thứ 5
28-03-2019
Hà Nội
11 - 85 - 18 - 62
Hà Nội
74
Thứ 4
27-03-2019
Bắc Ninh
36 - 27 - 47 - 77
Bắc Ninh
59
Thứ 3
26-03-2019
Quảng Ninh
43 - 92 - 95 - 61
Quảng Ninh
99
Thứ 2
25-03-2019
Hà Nội
99 - 86 - 40 - 76
Hà Nội
19
Chủ nhật
24-03-2019
Thái Bình
13 - 89 - 64 - 22
Thái Bình
72
Thứ 7
23-03-2019
Nam Định
44 - 46 - 15 - 02
Nam Định
05
Thứ 6
22-03-2019
Hải Phòng
23 - 27 - 73 - 63
Hải Phòng
77
Thứ 5
21-03-2019
Hà Nội
22 - 18 - 71 - 78
Hà Nội
85
Thứ 4
20-03-2019
Bắc Ninh
49 - 27 - 85 - 83
Bắc Ninh
24
Thứ 3
19-03-2019
Quảng Ninh
32 - 39 - 05 - 47
Quảng Ninh
73
Thứ 2
18-03-2019
Hà Nội
31 - 62 - 72 - 67
Hà Nội
34
Chủ nhật
17-03-2019
Thái Bình
51 - 94 - 70 - 75
Thái Bình
51
Thứ 7
16-03-2019
Nam Định
39 - 60 - 06 - 04
Nam Định
82
Thứ 6
15-03-2019
Hải Phòng
49 - 42 - 99 - 63
Hải Phòng
71
Thứ 5
14-03-2019
Hà Nội
73 - 28 - 31 - 82
Hà Nội
08
Thứ 4
13-03-2019
Bắc Ninh
40 - 49 - 59 - 44
Bắc Ninh
62
Thứ 3
12-03-2019
Quảng Ninh
03 - 08 - 63 - 34
Quảng Ninh
99
Thứ 2
11-03-2019
Hà Nội
72 - 23 - 05 - 38
Hà Nội
91
Chủ nhật
10-03-2019
Thái Bình
68 - 87 - 94 - 97
Thái Bình
59
Thứ 7
09-03-2019
Nam Định
37 - 94 - 70 - 28
Nam Định
00
Thứ 6
08-03-2019
Hải Phòng
02 - 01 - 42 - 93
Hải Phòng
02
Thứ 5
07-03-2019
Hà Nội
36 - 30 - 85 - 70
Hà Nội
72
Thứ 4
06-03-2019
Bắc Ninh
83 - 16 - 84 - 56
Bắc Ninh
07
Thứ 3
05-03-2019
Quảng Ninh
15 - 39 - 93 - 32
Quảng Ninh
86
Thứ 2
04-03-2019
Hà Nội
33 - 04 - 38 - 60
Hà Nội
55
Chủ nhật
03-03-2019
Thái Bình
12 - 89 - 92 - 06
Thái Bình
10
Thứ 7
02-03-2019
Nam Định
87 - 10 - 52 - 88
Nam Định
05
Thứ 6
01-03-2019
Hải Phòng
32 - 11 - 67 - 76
Hải Phòng
10
Thứ 5
28-02-2019
Hà Nội
08 - 17 - 26 - 63
Hà Nội
14
Thứ 4
27-02-2019
Bắc Ninh
28 - 57 - 64 - 94
Bắc Ninh
16
Thứ 3
26-02-2019
Quảng Ninh
16 - 14 - 73 - 89
Quảng Ninh
48
Thứ 2
25-02-2019
Hà Nội
38 - 65 - 56 - 81
Hà Nội
68
Chủ nhật
24-02-2019
Thái Bình
04 - 34 - 07 - 17
Thái Bình
32
Thứ 7
23-02-2019
Nam Định
96 - 39 - 53 - 34
Nam Định
11
Thứ 6
22-02-2019
Hải Phòng
83 - 44 - 86 - 90
Hải Phòng
63
Thứ 5
21-02-2019
Hà Nội
65 - 40 - 33 - 76
Hà Nội
68
Thứ 4
20-02-2019
Bắc Ninh
73 - 41 - 51 - 43
Bắc Ninh
16
Thứ 3
19-02-2019
Quảng Ninh
75 - 68 - 55 - 49
Quảng Ninh
05
Thứ 2
18-02-2019
Hà Nội
89 - 21 - 62 - 42
Hà Nội
97
Chủ nhật
17-02-2019
Thái Bình
87 - 66 - 36 - 35
Thái Bình
86
Thứ 7
16-02-2019
Nam Định
00 - 49 - 12 - 55
Nam Định
80
Thứ 6
15-02-2019
Hải Phòng
24 - 80 - 68 - 02
Hải Phòng
32
Thứ 5
14-02-2019
Hà Nội
40 - 92 - 41 - 78
Hà Nội
29
Thứ 4
13-02-2019
Bắc Ninh
15 - 83 - 09 - 36
Bắc Ninh
91
Thứ 3
12-02-2019
Quảng Ninh
48 - 44 - 52 - 43
Quảng Ninh
33
Thứ 2
11-02-2019
Hà Nội
79 - 36 - 21 - 93
Hà Nội
59
Chủ nhật
10-02-2019
Thái Bình
62 - 44 - 89 - 74
Thái Bình
08
Thứ 7
09-02-2019
Nam Định
42 - 02 - 46 - 19
Nam Định
26
Thứ 6
08-02-2019
Hải Phòng
15 - 11 - 12 - 94
Hải Phòng
99
Thứ 5
07-02-2019
Hà Nội
- - -
Hà Nội
Thứ 4
06-02-2019
Bắc Ninh
- - -
Bắc Ninh
Thứ 3
05-02-2019
Quảng Ninh
- - -
Quảng Ninh
Thứ 2
04-02-2019
Hà Nội
** - ** - ** - **
Hà Nội
**
Chủ nhật
03-02-2019
Thái Bình
28 - 76 - 55 - 08
Thái Bình
90
Thứ 7
02-02-2019
Nam Định
44 - 04 - 78 - 88
Nam Định
43
Thứ 6
01-02-2019
Hải Phòng
52 - 38 - 08 - 57
Hải Phòng
88
Thứ 5
31-01-2019
Hà Nội
16 - 99 - 73 - 43
Hà Nội
22
Thứ 4
30-01-2019
Bắc Ninh
08 - 95 - 91 - 10
Bắc Ninh
**
Thứ 3
29-01-2019
Quảng Ninh
37 - 59 - 01 - 68
Quảng Ninh
79
Thứ 2
28-01-2019
Hà Nội
59 - 83 - 34 - 19
Hà Nội
89
Chủ nhật
27-01-2019
Thái Bình
81 - 10 - 03 - 06
Thái Bình
49
Thứ 7
26-01-2019
Nam Định
65 - 33 - 36 - 39
Nam Định
79
Thứ 6
25-01-2019
Hải Phòng
90 - 97 - 23 - 99
Hải Phòng
65
Thứ 5
24-01-2019
Hà Nội
94 - 33 - 32 - 24
Hà Nội
36
Thứ 4
23-01-2019
Bắc Ninh
40 - 11 - 22 - 36
Bắc Ninh
**
Thứ 3
22-01-2019
Quảng Ninh
79 - 68 - 97 - 88
Quảng Ninh
29
Thứ 2
21-01-2019
Hà Nội
69 - 39 - 97 - 78
Hà Nội
62
Chủ nhật
20-01-2019
Thái Bình
72 - 54 - 95 - 92
Thái Bình
08
Thứ 7
19-01-2019
Nam Định
34 - 64 - 70 - 85
Nam Định
**
Thứ 6
18-01-2019
Hải Phòng
29 - 18 - 94 - 15
Hải Phòng
89
Thứ 5
17-01-2019
Hà Nội
74 - 65 - 15 - 52
Hà Nội
16
Thứ 4
16-01-2019
Bắc Ninh
28 - 97 - 31 - 95
Bắc Ninh
86
Thứ 3
15-01-2019
Quảng Ninh
22 - 28 - 03 - 29
Quảng Ninh
65
Thứ 2
14-01-2019
Hà Nội
34 - 81 - 28 - 64
Hà Nội
45
Chủ nhật
13-01-2019
Thái Bình
72 - 62 - 12 - 03
Thái Bình
31
Thứ 7
12-01-2019
Nam Định
64 - 02 - 99 - 48
Nam Định
24
Thứ 6
11-01-2019
Hải Phòng
03 - 38 - 17 - 19
Hải Phòng
41
Thứ 5
10-01-2019
Hà Nội
56 - 77 - 55 - 15
Hà Nội
59
Thứ 4
09-01-2019
Bắc Ninh
06 - 60 - 59 - 97
Bắc Ninh
79
Thứ 3
08-01-2019
Quảng Ninh
35 - 11 - 00 - 95
Quảng Ninh
80
Thứ 2
07-01-2019
Hà Nội
82 - 30 - 62 - 63
Hà Nội
89
Chủ nhật
06-01-2019
Thái Bình
40 - 54 - 18 - 15
Thái Bình
91
Thứ 7
05-01-2019
Nam Định
76 - 73 - 13 - 38
Nam Định
22
Thứ 6
04-01-2019
Hải Phòng
65 - 18 - 68 - 00
Hải Phòng
77
Thứ 5
03-01-2019
Hà Nội
75 - 78 - 28 - 89
Hà Nội
24
Thứ 4
02-01-2019
Bắc Ninh
30 - 77 - 43 - 79
Bắc Ninh
08
Thứ 3
01-01-2019
Quảng Ninh
74 - 33 - 00 - 40
Quảng Ninh
89
Thứ 2
31-12-2018
Hà Nội
98 - 59 - 29 - 32
Hà Nội
76
Chủ nhật
30-12-2018
Thái Bình
05 - 31 - 73 - 83
Thái Bình
53
Thứ 7
29-12-2018
Nam Định
91 - 77 - 80 - 09
Nam Định
75
Thứ 6
28-12-2018
Hải Phòng
84 - 74 - 68 - 00
Hải Phòng
41
Thứ 5
27-12-2018
Hà Nội
46 - 86 - 68 - 33
Hà Nội
29
Thứ 4
26-12-2018
Bắc Ninh
30 - 07 - 37 - 58
Bắc Ninh
30
Thứ 3
25-12-2018
Quảng Ninh
63 - 01 - 67 - 54
Quảng Ninh
56
Thứ 2
24-12-2018
Hà Nội
30 - 37 - 03 - 82
Hà Nội
22
Chủ nhật
23-12-2018
Thái Bình
52 - 00 - 50 - 91
Thái Bình
93
Thứ 7
22-12-2018
Nam Định
42 - 52 - 69 - 65
Nam Định
91
Thứ 6
21-12-2018
Hải Phòng
97 - 70 - 86 - 66
Hải Phòng
67
Thứ 5
20-12-2018
Hà Nội
48 - 42 - 70 - 21
Hà Nội
02
Thứ 4
19-12-2018
Bắc Ninh
99 - 05 - 35 - 77
Bắc Ninh
75
Thứ 3
18-12-2018
Quảng Ninh
28 - 57 - 77 - 36
Quảng Ninh
15
Thứ 2
17-12-2018
Hà Nội
37 - 60 - 32 - 20
Hà Nội
65
Chủ nhật
16-12-2018
Thái Bình
13 - 92 - 63 - 52
Thái Bình
10
Thứ 7
15-12-2018
Nam Định
71 - 55 - 06 - 03
Nam Định
50
Thứ 6
14-12-2018
Hải Phòng
02 - 83 - 07 - 54
Hải Phòng
88
Thứ 5
13-12-2018
Hà Nội
69 - 68 - 94 - 75
Hà Nội
17
Thứ 4
12-12-2018
Bắc Ninh
22 - 91 - 23 - 97
Bắc Ninh
40
Thứ 3
11-12-2018
Quảng Ninh
79 - 36 - 86 - 99
Quảng Ninh
91
Thứ 2
10-12-2018
Hà Nội
81 - 66 - 67 - 71
Hà Nội
41
Chủ nhật
09-12-2018
Thái Bình
47 - 49 - 99 - 44
Thái Bình
08
Thứ 7
08-12-2018
Nam Định
39 - 50 - 21 - 11
Nam Định
93
Thứ 6
07-12-2018
Hải Phòng
48 - 09 - 36 - 90
Hải Phòng
67
Thứ 5
06-12-2018
Hà Nội
93 - 84 - 54 - 88
Hà Nội
54
Thứ 4
05-12-2018
Bắc Ninh
55 - 86 - 98 - 87
Bắc Ninh
88
Thứ 3
04-12-2018
Quảng Ninh
54 - 62 - 66 - 22
Quảng Ninh
59
Thứ 2
03-12-2018
Hà Nội
04 - 06 - 19 - 54
Hà Nội
67
Chủ nhật
02-12-2018
Thái Bình
66 - 71 - 84 - 97
Thái Bình
56
Thứ 7
01-12-2018
Nam Định
39 - 87 - 06 - 54
Nam Định
29
Thứ 6
30-11-2018
Hải Phòng
73 - 15 - 53 - 06
Hải Phòng
21
Thứ 5
29-11-2018
Hà Nội
37 - 58 - 30 - 46
Hà Nội
29
Thứ 4
28-11-2018
Bắc Ninh
75 - 76 - 48 - 79
Bắc Ninh
65
Thứ 3
27-11-2018
Quảng Ninh
66 - 57 - 43 - 15
Quảng Ninh
++
Thứ 2
26-11-2018
Hà Nội
43 - 75 - 99 - 80
Hà Nội
33
Chủ nhật
25-11-2018
Thái Bình
22 - 81 - 28 - 15
Thái Bình
35
Thứ 7
24-11-2018
Nam Định
57 - 72 - 59 - 23
Nam Định
56
Thứ 6
23-11-2018
Hải Phòng
11 - 02 - 74 - 73
Hải Phòng
14
Thứ 5
22-11-2018
Hà Nội
77 - 51 - 90 - 56
Hà Nội
65
Thứ 4
21-11-2018
Bắc Ninh
71 - 29 - 95 - 68
Bắc Ninh
21
Thứ 3
20-11-2018
Quảng Ninh
10 - 80 - 52 - 17
Quảng Ninh
22
Thứ 2
19-11-2018
Hà Nội
61 - 57 - 36 - 42
Hà Nội
01
Chủ nhật
18-11-2018
Thái Bình
70 - 54 - 05 - 77
Thái Bình
44
Thứ 7
17-11-2018
Nam Định
62 - 09 - 28 - 91
Nam Định
**
Thứ 6
16-11-2018
Hải Phòng
72 - 09 - 24 - 63
Hải Phòng
48
Thứ 5
15-11-2018
Hà Nội
37 - 64 - 62 - 48
Hà Nội
88
Thứ 4
14-11-2018
Bắc Ninh
62 - 83 - 58 - 20
Bắc Ninh
41
Thứ 3
13-11-2018
Quảng Ninh
30 - 82 - 77 - 02
Quảng Ninh
59
Thứ 2
12-11-2018
Hà Nội
28 - 16 - 31 - 94
Hà Nội
70
Chủ nhật
11-11-2018
Thái Bình
41 - 60 - 32 - 27
Thái Bình
71
Thứ 7
10-11-2018
Nam Định
90 - 58 - 93 - 40
Nam Định
84
Thứ 6
09-11-2018
Hải Phòng
37 - 06 - 12 - 39
Hải Phòng
69
Thứ 5
08-11-2018
Hà Nội
43 - 87 - 78 - 41
Hà Nội
79
Thứ 4
07-11-2018
Bắc Ninh
54 - 30 - 83 - 37
Bắc Ninh
11
Thứ 3
06-11-2018
Quảng Ninh
73 - 44 - 29 - 84
Quảng Ninh
55
Thứ 2
05-11-2018
Hà Nội
48 - 00 - 72 - 77
Hà Nội
24
Chủ nhật
04-11-2018
Thái Bình
92 - 61 - 21 - 32
Thái Bình
44
Thứ 7
03-11-2018
Nam Định
87 - 82 - 31 - 23
Nam Định
32
Thứ 6
02-11-2018
Hải Phòng
64 - 61 - 14 - 71
Hải Phòng
48
Thứ 5
01-11-2018
Hà Nội
25 - 70 - 00 - 50
Hà Nội
89
Thứ 4
31-10-2018
Bắc Ninh
73 - 23 - 96 - 82
Bắc Ninh
35
Thứ 3
30-10-2018
Quảng Ninh
83 - 58 - 93 - 16
Quảng Ninh
18
Thứ 2
29-10-2018
Hà Nội
46 - 76 - 11 - 17
Hà Nội
74
Chủ nhật
28-10-2018
Thái Bình
95 - 12 - 65 - 51
Thái Bình
86
Thứ 7
27-10-2018
Nam Định
15 - 64 - 62 - 54
Nam Định
94
Thứ 6
26-10-2018
Hải Phòng
05 - 16 - 06 - 35
Hải Phòng
33
Thứ 5
25-10-2018
Hà Nội
39 - 44 - 24 - 72
Hà Nội
38
Thứ 4
24-10-2018
Bắc Ninh
04 - 72 - 10 - 05
Bắc Ninh
03
Thứ 3
23-10-2018
Quảng Ninh
72 - 94 - 88 - 96
Quảng Ninh
62
Thứ 2
22-10-2018
Hà Nội
05 - 62 - 09 - 93
Hà Nội
58
Chủ nhật
21-10-2018
Thái Bình
97 - 64 - 45 - 18
Thái Bình
32
Thứ 7
20-10-2018
Nam Định
49 - 13 - 80 - 66
Nam Định
28
Thứ 6
19-10-2018
Hải Phòng
59 - 54 - 16 - 83
Hải Phòng
14
Thứ 5
18-10-2018
Hà Nội
81 - 90 - 35 - 44
Hà Nội
++
Thứ 4
17-10-2018
Bắc Ninh
14 - 41 - 17 - 70
Bắc Ninh
16
Thứ 3
16-10-2018
Quảng Ninh
11 - 49 - 01 - 76
Quảng Ninh
24
Thứ 2
15-10-2018
Hà Nội
90 - 88 - 96 - 22
Hà Nội
19
Chủ nhật
14-10-2018
Thái Bình
86 - 64 - 46 - 53
Thái Bình
28
Thứ 7
13-10-2018
Nam Định
88 - 97 - 07 - 90
Nam Định
45
Thứ 6
12-10-2018
Hải Phòng
69 - 63 - 43 - 34
Hải Phòng
18
Thứ 5
11-10-2018
Hà Nội
18 - 21 - 74 - 90
Hà Nội
05
Thứ 4
10-10-2018
Bắc Ninh
44 - 73 - 53 - 42
Bắc Ninh
43
Thứ 3
09-10-2018
Quảng Ninh
86 - 83 - 73 - 95
Quảng Ninh
35
Thứ 2
08-10-2018
Hà Nội
43 - 56 - 39 - 75
Hà Nội
32
Chủ nhật
07-10-2018
Thái Bình
21 - 98 - 96 - 58
Thái Bình
39
Thứ 7
06-10-2018
Nam Định
02 - 93 - 29 - 61
Nam Định
15
Thứ 6
05-10-2018
Hải Phòng
41 - 95 - 33 - 38
Hải Phòng
26
Thứ 5
04-10-2018
Hà Nội
68 - 72 - 26 - 77
Hà Nội
34
Thứ 4
03-10-2018
Bắc Ninh
28 - 92 - 86 - 13
Bắc Ninh
37
Thứ 3
02-10-2018
Quảng Ninh
85 - 82 - 39 - 55
Quảng Ninh
**
Thứ 2
01-10-2018
Hà Nội
36 - 16 - 22 - 02
Hà Nội
65
Chủ nhật
30-09-2018
Thái Bình
53 - 80 - 08 - 70
Thái Bình
55
Thứ 7
29-09-2018
Nam Định
66 - 40 - 07 - 33
Nam Định
30
Thứ 6
28-09-2018
Hải Phòng
32 - 96 - 68 - 67
Hải Phòng
56
Thứ 5
27-09-2018
Hà Nội
70 - 13 - 24 - 53
Hà Nội
15
Thứ 4
26-09-2018
Bắc Ninh
85 - 08 - 47 - 84
Bắc Ninh
22
Thứ 3
25-09-2018
Quảng Ninh
51 - 12 - 01 - 54
Quảng Ninh
54
Thứ 2
24-09-2018
Hà Nội
25 - 74 - 67 - 96
Hà Nội
69
Chủ nhật
23-09-2018
Thái Bình
28 - 23 - 46 - 17
Thái Bình
62
Thứ 7
22-09-2018
Nam Định
83 - 65 - 77 - 27
Nam Định
78
Thứ 6
21-09-2018
Hải Phòng
83 - 03 - 29 - 13
Hải Phòng
21
Thứ 5
20-09-2018
Hà Nội
82 - 36 - 62 - 41
Hà Nội
96
Thứ 4
19-09-2018
Bắc Ninh
81 - 62 - 30 - 82
Bắc Ninh
77
Thứ 3
18-09-2018
Quảng Ninh
34 - 90 - 96 - 19
Quảng Ninh
20
Thứ 2
17-09-2018
Hà Nội
03 - 94 - 63 - 00
Hà Nội
43
Chủ nhật
16-09-2018
Thái Bình
75 - 77 - 88 - 82
Thái Bình
63
Thứ 7
15-09-2018
Nam Định
37 - 17 - 59 - 78
Nam Định
77
Thứ 6
14-09-2018
Hải Phòng
79 - 92 - 13 - 71
Hải Phòng
88
Thứ 5
13-09-2018
Hà Nội
20 - 36 - 01 - 24
Hà Nội
62
Thứ 4
12-09-2018
Bắc Ninh
29 - 34 - 82 - 99
Bắc Ninh
56
Thứ 3
11-09-2018
Quảng Ninh
36 - 98 - 33 - 27
Quảng Ninh
40
Thứ 2
10-09-2018
Hà Nội
20 - 46 - 13 - 59
Hà Nội
45
Chủ nhật
09-09-2018
Thái Bình
23 - 69 - 71 - 82
Thái Bình
53
Thứ 7
08-09-2018
Nam Định
93 - 86 - 70 - 68
Nam Định
15
Thứ 6
07-09-2018
Hải Phòng
84 - 76 - 11 - 42
Hải Phòng
97
Thứ 5
06-09-2018
Hà Nội
05 - 57 - 60 - 47
Hà Nội
64
Thứ 4
05-09-2018
Bắc Ninh
00 - 07 - 31 - 05
Bắc Ninh
88
Thứ 3
04-09-2018
Quảng Ninh
39 - 09 - 12 - 88
Quảng Ninh
08
Thứ 2
03-09-2018
Hà Nội
33 - 07 - 01 - 16
Hà Nội
49
Chủ nhật
02-09-2018
Thái Bình
48 - 94 - 22 - 74
Thái Bình
40
Thứ 7
01-09-2018
Nam Định
70 - 31 - 93 - 83
Nam Định
19
Thứ 6
31-08-2018
Hải Phòng
97 - 08 - 69 - 15
Hải Phòng
67
Thứ 5
30-08-2018
Hà Nội
73 - 16 - 79 - 43
Hà Nội
60
Thứ 4
29-08-2018
Bắc Ninh
54 - 34 - 00 - 67
Bắc Ninh
87
Thứ 3
28-08-2018
Quảng Ninh
76 - 03 - 96 - 56
Quảng Ninh
27
Thứ 2
27-08-2018
Hà Nội
65 - 24 - 85 - 38
Hà Nội
87
Chủ nhật
26-08-2018
Thái Bình
37 - 03 - 86 - 40
Thái Bình
81
Thứ 7
25-08-2018
Nam Định
98 - 45 - 52 - 20
Nam Định
60
Thứ 6
24-08-2018
Hải Phòng
66 - 90 - 78 - 33
Hải Phòng
17
Thứ 5
23-08-2018
Hà Nội
12 - 56 - 35 - 14
Hà Nội
35
Thứ 4
22-08-2018
Bắc Ninh
85 - 26 - 12 - 21
Bắc Ninh
73
Thứ 3
21-08-2018
Quảng Ninh
44 - 49 - 76 - 26
Quảng Ninh
56
Thứ 2
20-08-2018
Hà Nội
78 - 83 - 95 - 53
Hà Nội
57
Chủ nhật
19-08-2018
Thái Bình
65 - 63 - 19 - 91
Thái Bình
19
Thứ 7
18-08-2018
Nam Định
35 - 44 - 54 - 46
Nam Định
77
Thứ 6
17-08-2018
Hải Phòng
68 - 74 - 91 - 22
Hải Phòng
27
Thứ 5
16-08-2018
Hà Nội
69 - 28 - 20 - 89
Hà Nội
87
Thứ 4
15-08-2018
Bắc Ninh
26 - 84 - 98 - 24
Bắc Ninh
62
Thứ 3
14-08-2018
Quảng Ninh
41 - 51 - 25 - 14
Quảng Ninh
86
Thứ 2
13-08-2018
Hà Nội
00 - 02 - 67 - 38
Hà Nội
49
Chủ nhật
12-08-2018
Thái Bình
94 - 19 - 24 - 33
Thái Bình
77
Thứ 7
11-08-2018
Nam Định
64 - 53 - 82 - 21
Nam Định
60
Thứ 6
10-08-2018
Hải Phòng
23 - 72 - 91 - 39
Hải Phòng
81
Thứ 5
09-08-2018
Hà Nội
76 - 86 - 18 - 68
Hà Nội
17
Thứ 4
08-08-2018
Bắc Ninh
- - -
Bắc Ninh
Chủ nhật
05-08-2018
Thái Bình
10 - 11 - 20 - 39
Thái Bình
38
Thứ 7
04-08-2018
Nam Định
93 - 23 - 86 - 39
Nam Định
24
Thứ 6
03-08-2018
Hải Phòng
64 - 33 - 48 - 80
Hải Phòng
86
Thứ 5
02-08-2018
Hà Nội
34 - 67 - 20 - 89
Hà Nội
38
Thứ 4
01-08-2018
Bắc Ninh
47 - 14 - 11 - 49
Bắc Ninh
28
Thứ 3
31-07-2018
Quảng Ninh
70 - 86 - 48 - 51
Quảng Ninh
36
Thứ 2
30-07-2018
Hà Nội
81 - 43 - 44 - 90
Hà Nội
72
Chủ nhật
29-07-2018
Thái Bình
47 - 01 - 48 - 05
Thái Bình
92
Thứ 7
28-07-2018
Nam Định
47 - 02 - 84 - 64
Nam Định
33
Thứ 6
27-07-2018
Hải Phòng
70 - 64 - 79 - 19
Hải Phòng
31
Thứ 5
26-07-2018
Hà Nội
09 - 20 - 28 - 50
Hà Nội
56
Thứ 4
25-07-2018
Bắc Ninh
64 - 59 - 68 - 35
Bắc Ninh
41
Thứ 3
24-07-2018
Quảng Ninh
21 - 08 - 81 - 96
Quảng Ninh
70
Thứ 2
23-07-2018
Hà Nội
58 - 27 - 49 - 50
Hà Nội
86
Chủ nhật
22-07-2018
Thái Bình
99 - 67 - 43 - 07
Thái Bình
92
Thứ 7
21-07-2018
Nam Định
40 - 70 - 31 - 42
Nam Định
68
Thứ 6
20-07-2018
Hải Phòng
99 - 39 - 31 - 23
Hải Phòng
49
Thứ 5
19-07-2018
Hà Nội
07 - 86 - 15 - 89
Hà Nội
17
Thứ 4
18-07-2018
Bắc Ninh
45 - 53 - 65 - 37
Bắc Ninh
69
Thứ 3
17-07-2018
Quảng Ninh
19 - 74 - 88 - 17
Quảng Ninh
23
Thứ 2
16-07-2018
Hà Nội
40 - 70 - 06 - 07
Hà Nội
71
Chủ nhật
15-07-2018
Thái Bình
38 - 57 - 95 - 58
Thái Bình
40
Thứ 7
14-07-2018
Nam Định
82 - 33 - 48 - 79
Nam Định
23
Thứ 6
13-07-2018
Hải Phòng
16 - 87 - 46 - 50
Hải Phòng
01
Thứ 5
12-07-2018
Hà Nội
36 - 27 - 60 - 91
Hà Nội
65
Thứ 4
11-07-2018
Bắc Ninh
90 - 45 - 46 - 89
Bắc Ninh
54
Thứ 3
10-07-2018
Quảng Ninh
54 - 81 - 06 - 95
Quảng Ninh
57
Thứ 2
09-07-2018
Hà Nội
93 - 65 - 63 - 48
Hà Nội
45
Chủ nhật
08-07-2018
Thái Bình
78 - 87 - 03 - 53
Thái Bình
99
Thứ 7
07-07-2018
Nam Định
60 - 97 - 55 - 57
Nam Định
67
Thứ 6
06-07-2018
Hải Phòng
24 - 44 - 75 - 99
Hải Phòng
14
Thứ 5
05-07-2018
Hà Nội
36 - 68 - 44 - 18
Hà Nội
95
Thứ 4
04-07-2018
Bắc Ninh
62 - 20 - 47 - 46
Bắc Ninh
95
Thứ 3
03-07-2018
Quảng Ninh
34 - 48 - 35 - 44
Quảng Ninh
30
Thứ 2
02-07-2018
Hà Nội
74 - 12 - 57 - 68
Hà Nội
87
Chủ nhật
01-07-2018
Thái Bình
57 - 86 - 49 - 10
Thái Bình
17
Thứ 7
30-06-2018
Nam Định
33 - 80 - 53 - 93
Nam Định
42
Thứ 6
29-06-2018
Hải Phòng
29 - 51 - 79 - 15
Hải Phòng
83
Thứ 5
28-06-2018
Hà Nội
75 - 34 - 10 - 81
Hà Nội
94
Thứ 4
27-06-2018
Bắc Ninh
58 - 96 - 49 - 01
Bắc Ninh
98
Thứ 3
26-06-2018
Quảng Ninh
19 - 56 - 35 - 48
Quảng Ninh
92
Thứ 2
25-06-2018
Hà Nội
53 - 93 - 04 - 43
Hà Nội
83
Chủ nhật
24-06-2018
Thái Bình
05 - 22 - 37 - 29
Thái Bình
49
Thứ 7
23-06-2018
Nam Định
42 - 96 - 67 - 86
Nam Định
96
Thứ 6
22-06-2018
Hải Phòng
70 - 51 - 95 - 69
Hải Phòng
83
Thứ 5
21-06-2018
Hà Nội
72 - 46 - 68 - 56
Hà Nội
97
Thứ 4
20-06-2018
Bắc Ninh
58 - 78 - 45 - 84
Bắc Ninh
15
Thứ 3
19-06-2018
Quảng Ninh
71 - 41 - 66 - 27
Quảng Ninh
89
Thứ 2
18-06-2018
Hà Nội
34 - 88 - 53 - 68
Hà Nội
33
Chủ nhật
17-06-2018
Thái Bình
83 - 39 - 06 - 81
Thái Bình
64
Thứ 7
16-06-2018
Nam Định
16 - 05 - 00 - 14
Nam Định
48
Thứ 6
15-06-2018
Hải Phòng
02 - 73 - 39 - 10
Hải Phòng
45
Thứ 5
14-06-2018
Hà Nội
76 - 90 - 02 - 50
Hà Nội
43
Thứ 4
13-06-2018
Bắc Ninh
97 - 92 - 62 - 23
Bắc Ninh
37
Thứ 3
12-06-2018
Quảng Ninh
53 - 70 - 01 - 50
Quảng Ninh
99
Thứ 2
11-06-2018
Hà Nội
25 - 36 - 79 - 99
Hà Nội
54
Chủ nhật
10-06-2018
Thái Bình
80 - 67 - 55 - 22
Thái Bình
03
Thứ 7
09-06-2018
Nam Định
64 - 35 - 48 - 19
Nam Định
99
Thứ 6
08-06-2018
Hải Phòng
83 - 17 - 48 - 33
Hải Phòng
38
Thứ 5
07-06-2018
Hà Nội
64 - 25 - 88 - 12
Hà Nội
82
Thứ 4
06-06-2018
Bắc Ninh
76 - 65 - 82 - 48
Bắc Ninh
75
Thứ 3
05-06-2018
Quảng Ninh
31 - 47 - 32 - 44
Quảng Ninh
85
Thứ 2
04-06-2018
Hà Nội
10 - 38 - 65 - 42
Hà Nội
83
Chủ nhật
03-06-2018
Thái Bình
67 - 98 - 16 - 75
Thái Bình
00
Thứ 7
02-06-2018
Nam Định
01 - 56 - 80 - 39
Nam Định
85
Thứ 6
01-06-2018
Hải Phòng
14 - 64 - 39 - 69
Hải Phòng
72
Thứ 5
31-05-2018
Hà Nội
38 - 69 - 24 - 54
Hà Nội
54
Thứ 4
30-05-2018
Bắc Ninh
77 - 40 - 64 - 28
Bắc Ninh
63
Thứ 3
29-05-2018
Quảng Ninh
74 - 99 - 12 - 80
Quảng Ninh
97
Thứ 2
28-05-2018
Hà Nội
23 - 10 - 86 - 61
Hà Nội
38
Chủ nhật
27-05-2018
Thái Bình
21 - 68 - 79 - 18
Thái Bình
08
Thứ 7
26-05-2018
Nam Định
37 - 92 - 10 - 64
Nam Định
73
Thứ 6
25-05-2018
Hải Phòng
55 - 29 - 84 - 11
Hải Phòng
36
Thứ 5
24-05-2018
Hà Nội
53 - 43 - 54 - 52
Hà Nội
76
Thứ 4
23-05-2018
Bắc Ninh
82 - 17 - 99 - 94
Bắc Ninh
44
Thứ 3
22-05-2018
Quảng Ninh
71 - 60 - 76 - 72
Quảng Ninh
30
Thứ 2
21-05-2018
Hà Nội
12 - 23 - 49 - 41
Hà Nội
11
Chủ nhật
20-05-2018
Thái Bình
77 - 24 - 29 - 04
Thái Bình
70
Thứ 7
19-05-2018
Nam Định
10 - 64 - 46 - 82
Nam Định
45
Thứ 6
18-05-2018
Hải Phòng
12 - 37 - 86 - 89
Hải Phòng
40
Thứ 5
17-05-2018
Hà Nội
46 - 52 - 21 - 63
Hà Nội
23
Thứ 4
16-05-2018
Bắc Ninh
38 - 67 - 39 - 36
Bắc Ninh
70
Thứ 3
15-05-2018
Quảng Ninh
99 - 73 - 88 - 46
Quảng Ninh
16
Thứ 2
14-05-2018
Hà Nội
16 - 31 - 76 - 95
Hà Nội
45
Chủ nhật
13-05-2018
Thái Bình
09 - 70 - 69 - 36
Thái Bình
36
Thứ 7
12-05-2018
Nam Định
28 - 87 - 30 - 29
Nam Định
81
Thứ 6
11-05-2018
Hải Phòng
62 - 30 - 92 - 57
Hải Phòng
04
Thứ 5
10-05-2018
Hà Nội
18 - 66 - 11 - 06
Hà Nội
10
Thứ 4
09-05-2018
Bắc Ninh
98 - 89 - 67 - 00
Bắc Ninh
60
Thứ 3
08-05-2018
Quảng Ninh
42 - 32 - 83 - 86
Quảng Ninh
76
Thứ 2
07-05-2018
Hà Nội
77 - 64 - 16 - 00
Hà Nội
64
Chủ nhật
06-05-2018
Thái Bình
67 - 09 - 11 - 79
Thái Bình
38
Thứ 7
05-05-2018
Nam Định
82 - 88 - 91 - 32
Nam Định
82
Thứ 6
04-05-2018
Hải Phòng
26 - 88 - 65 - 22
Hải Phòng
01
Thứ 5
03-05-2018
Hà Nội
41 - 60 - 16 - 67
Hà Nội
02
Thứ 4
02-05-2018
Bắc Ninh
33 - 16 - 71 - 38
Bắc Ninh
79
Thứ 3
01-05-2018
Quảng Ninh
62 - 66 - 78 - 93
Quảng Ninh
56
Thứ 2
30-04-2018
Hà Nội
27 - 73 - 74 - 04
Hà Nội
14
Chủ nhật
29-04-2018
Thái Bình
07 - 49 - 54 - 25
Thái Bình
47
Thứ 7
28-04-2018
Nam Định
61 - 87 - 71 - 36
Nam Định
86
Thứ 6
27-04-2018
Hải Phòng
65 - 32 - 23 - 99
Hải Phòng
30
Thứ 5
26-04-2018
Hà Nội
32 - 22 - 57 - 96
Hà Nội
86
Thứ 4
25-04-2018
Bắc Ninh
75 - 97 - 59 - 79
Bắc Ninh
50
Thứ 3
24-04-2018
Quảng Ninh
20 - 11 - 18 - 61
Quảng Ninh
45
Thứ 2
23-04-2018
Hà Nội
99 - 63 - 27 - 77
Hà Nội
69
Chủ nhật
22-04-2018
Thái Bình
53 - 00 - 68 - 25
Thái Bình
68
Thứ 7
21-04-2018
Nam Định
52 - 30 - 97 - 16
Nam Định
66
Thứ 6
20-04-2018
Hải Phòng
77 - 23 - 44 - 37
Hải Phòng
61
Thứ 5
19-04-2018
Hà Nội
70 - 31 - 41 - 23
Hà Nội
80
Thứ 4
18-04-2018
Bắc Ninh
34 - 82 - 14 - 86
Bắc Ninh
22
Thứ 3
17-04-2018
Quảng Ninh
83 - 38 - 35 - 30
Quảng Ninh
64
Thứ 2
16-04-2018
Hà Nội
92 - 01 - 91 - 22
Hà Nội
46
Chủ nhật
15-04-2018
Thái Bình
88 - 89 - 65 - 96
Thái Bình
52
Thứ 7
14-04-2018
Nam Định
95 - 69 - 88 - 61
Nam Định
70
Thứ 6
13-04-2018
Hải Phòng
78 - 15 - 12 - 41
Hải Phòng
01
Thứ 5
12-04-2018
Hà Nội
50 - 08 - 73 - 16
Hà Nội
18
Thứ 4
11-04-2018
Bắc Ninh
31 - 41 - 11 - 90
Bắc Ninh
65
Thứ 3
10-04-2018
Quảng Ninh
62 - 67 - 39 - 96
Quảng Ninh
88
Thứ 2
09-04-2018
Hà Nội
54 - 57 - 42 - 85
Hà Nội
23
Chủ nhật
08-04-2018
Thái Bình
59 - 63 - 38 - 01
Thái Bình
63
Thứ 7
07-04-2018
Nam Định
43 - 61 - 47 - 39
Nam Định
98
Thứ 6
06-04-2018
Hải Phòng
61 - 97 - 26 - 66
Hải Phòng
09
Thứ 5
05-04-2018
Hà Nội
64 - 67 - 65 - 58
Hà Nội
94
Thứ 4
04-04-2018
Bắc Ninh
87 - 10 - 86 - 36
Bắc Ninh
82
Thứ 3
03-04-2018
Quảng Ninh
96 - 08 - 53 - 21
Quảng Ninh
46
Thứ 2
02-04-2018
Hà Nội
37 - 10 - 56 - 42
Hà Nội
12
Chủ nhật
01-04-2018
Thái Bình
88 - 17 - 29 - 31
Thái Bình
71
Thứ 7
31-03-2018
Nam Định
93 - 23 - 98 - 87
Nam Định
39
Thứ 6
30-03-2018
Hải Phòng
90 - 11 - 76 - 47
Hải Phòng
00
Thứ 5
29-03-2018
Hà Nội
00 - 98 - 38 - 03
Hà Nội
68
Thứ 4
28-03-2018
Bắc Ninh
85 - 42 - 94 - 21
Bắc Ninh
88
Thứ 3
27-03-2018
Quảng Ninh
67 - 22 - 18 - 12
Quảng Ninh
67
Thứ 2
26-03-2018
Hà Nội
62 - 55 - 04 - 69
Hà Nội
23
Chủ nhật
25-03-2018
Thái Bình
93 - 21 - 02 - 87
Thái Bình
94
Thứ 7
24-03-2018
Nam Định
67 - 85 - 97 - 09
Nam Định
45
Thứ 6
23-03-2018
Hải Phòng
34 - 76 - 99 - 26
Hải Phòng
13
Thứ 5
22-03-2018
Hà Nội
16 - 81 - 71 - 82
Hà Nội
39
Thứ 4
21-03-2018
Bắc Ninh
30 - 90 - 66 - 96
Bắc Ninh
85
Thứ 3
20-03-2018
Quảng Ninh
37 - 36 - 33 - 77
Quảng Ninh
65
Thứ 2
19-03-2018
Hà Nội
85 - 83 - 62 - 47
Hà Nội
94
Chủ nhật
18-03-2018
Thái Bình
05 - 12 - 99 - 60
Thái Bình
38
Thứ 7
17-03-2018
Nam Định
00 - 66 - 62 - 36
Nam Định
36
Thứ 6
16-03-2018
Hải Phòng
13 - 67 - 78 - 22
Hải Phòng
49
Thứ 5
15-03-2018
Hà Nội
27 - 12 - 86 - 71
Hà Nội
16
Thứ 4
14-03-2018
Bắc Ninh
29 - 75 - 06 - 54
Bắc Ninh
54
Thứ 3
13-03-2018
Quảng Ninh
57 - 73 - 25 - 28
Quảng Ninh
07
Thứ 2
12-03-2018
Hà Nội
41 - 90 - 56 - 44
Hà Nội
77
Chủ nhật
11-03-2018
Thái Bình
32 - 95 - 99 - 73
Thái Bình
29
Thứ 7
10-03-2018
Nam Định
48 - 91 - 27 - 06
Nam Định
30
Thứ 6
09-03-2018
Hải Phòng
09 - 53 - 06 - 65
Hải Phòng
23
Thứ 5
08-03-2018
Hà Nội
58 - 41 - 75 - 24
Hà Nội
98
Thứ 4
07-03-2018
Bắc Ninh
94 - 06 - 35 - 82
Bắc Ninh
83
Thể thao trực tiếp Trò chơi poker sòng bạc Bóng rổ Bóng rổ Game casino Cá độ thể thao Thể thao Casino game poker Baccarat casino Tỉ số bóng đá Casino game nổ hũ Game poker Chọi gà poker Baccarat